Αξιοποίηση του ελαιοπυρήνα στην εκτροφή των βοοειδών

Η χρήση του ελαιοπυρήνα στη διατροφή των βοοειδών, δεδομένης και της υψηλής διατροφικής του αξίας, θα μπορούσε να αποτελέσει μία αποδοτική πρακτική κυκλικής οικονομίας.

0

Την αξιοποίηση του ελαιοπυρήνα, αυτή τη φορά στην εκτατική εκτροφή των βοοειδών, διερευνά μελέτη χρηματοδοτούμενη από το Ισπανικό Υπουργείο Γεωργίας.

Σύμφωνα με την Olimerca, η έρευνα διεξάγεται στην περιφέρεια της Βαλένθια και, μεταξύ άλλων, συμμετέχουν το Πολυτεχνείο και το Ινστιτούτο Αγροτικών Ερευνών της Βαλένθια, αλλά και η Ομοσπονδία των Αγροτικών Συνεταιρισμών της.

Δεδομένης της υψηλής διατροφικής του αξίας η χρήση του ελαιοπυρήνα στη διατροφή των βοοειδών θα μπορούσε να αποτελέσει μία αποδοτική πρακτική κυκλικής οικονομίας, καλύπτοντας τις διατροφικές ανάγκες της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης όταν αυτές είναι αυξημένες. Άλλωστε, η εποχή της ελαιοσυγκομιδής συμπίπτει με την εποχή του έτους όπου οι ποσότητες που απαιτούνται στην εκτροφή των βοοειδών είναι μεγαλύτερες, καθότι βρίσκονται υπό στέγαση. Παράλληλα, αξιοποιείται ένα υποπροϊόν του ελαιοτριβείου προσφέροντας λύσεις στο μεγάλο πρόβλημα της πτώσης της τιμής του πυρηνελαίου και του ελαιοπυρήνα.

Προκειμένου να γίνει γνωστή η ακριβής διατροφική αξία του ελαιοπυρήνα, ώστε να σχεδιαστούν ισορροπημένες μερίδες, αλλά και για να αξιολογηθεί ο βαθμός αξιοποίησής του, η έρευνα έχει προχωρήσει στη διεξαγωγή εργαστηριακών μετρήσεων. Ακόμη, διερευνάται η ανάπτυξη εναλλακτικών πρακτικών όσον αφορά τη διαχείριση αλλά και τη διατήρηση των ελαιοπυρήνων, ώστε να είναι πιο κερδοφόρα η αξιοποίησή τους από τους κτηνοτρόφους.

Τέλος, προκειμένου να αξιολογηθεί και στην πράξη η δυνητική συμβολή του ελαιοπυρήνα, έχει ήδη ξεκινήσει η πιλοτική του ένταξη στη διατροφή των βοοειδών.