Νέα μέθοδο ποιοτικής ταξινόμησης ελαιολάδου εφαρμόζει η Sovena

Η καινοτομία της μεθόδου έγκειται στην πολύ υψηλή ικανότητα ανίχνευσης πτητικών ουσιών, ακόμη και σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις.

0

Στην εύρεση μιας νέας μεθόδου ποιοτικής ταξινόμησης ελαιολάδου, με βάση τη χρήση της Φασματομετρίας Κινητικότητας Ιόντων (IMS) οδήγησε η έρευνα του Τμήματος Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου της Κόρδοβα, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την εταιρεία Sovena Group.

Σύμφωνα με την Olimerca η καινοτομία της μεθόδου έγκειται στην πολύ υψηλή ικανότητα ανίχνευσης πτητικών ουσιών, ακόμη και σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις, λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο συμπληρωματικά στην οργανοληπτική αξιολόγηση, προσδίδοντάς της μεγαλύτερη αντικειμενικότητα. Ταυτόχρονα, η μέθοδος επιτρέπει την ταχεία ανάλυση μεγάλου αριθμού δειγμάτων, με χαμηλό κόστος και με απλό τρόπο καθότι δεν είναι ανάγκη να έχει προηγηθεί η επεξεργασία του δείγματος.

Ο συνδυασμός των παραπάνω αλλά και το υψηλό ποσοστό επιτυχίας της μεθόδου στην ταξινόμηση (90%) είναι οι λόγοι για τους οποίους τα τελευταία 2 χρόνια η εταιρεία Sovena έχει ενσωματώσει την εν λόγω μέτρηση στο δικό της σύστημα αξιολόγησης, αναλύοντας με αυτόν τον τρόπο περισσότερα από 3.000 δείγματα.

«Αυτό το πρωτοποριακό εργαλείο μέτρησης έχει ιδιαίτερη σημασία για τον τομέα μας, ενώ το φάσμα εφαρμογής του μπορεί να διευρυνθεί και σε άλλους τομείς» τονίζει ο κ. Luis Aparicio, Υπεύθυνος Ποιότητας της Sovena Group.