Μαγνησία: Αρχές Δεκεμβρίου η ελαιοσυλλογή

Στις αρχές Δεκεμβρίου πρέπει να αρχίσει, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου της διεύθυνσης αγροτικής ανάπτυξης Μαγνησίας – μετρήσεις ελαιοπεριεκτικότητας, υγρασίας και σκληρότητας – η συλλογή των ελιών της ποικιλίας κονσερβολιά, τόσο για βρώσιμη, όσο και για ελαιοποίηση.