Αξιοποίηση των παραπροϊόντων του ελαιολάδου για τη βελτίωση της αλυσίδας αξίας

0

Κατά μήκος της αγροδιατροφικής αλυσίδας αξίας του ελαιολάδου, και ειδικότερα κατά την παραγωγική φάση, παράγεται ως γνωστόν μεγάλη ποικιλία παραπροϊόντων, τα οποία αντιμετωπίζονται ως απόβλητα και απορρίπτονται, γεγονός που οδηγεί σε υψηλότερο κόστος παραγωγής.

Στη αξιοποίηση των αποβλήτων αναμένεται να συμβάλλει η έρευνα Oliven. Σύμφωνα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Jaén και συντονιστή της έρευνας, David Vera Candeas, η Oliven στοχεύει συγκεκριμένα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και βιοκαυσίμων, χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη τα παραπροϊόντα του ελαιολάδου. Η  διαδικασία μετατροπής βασίζεται στην τεχνολογία αεριοποίησης βιομάζας και μπορεί να αποτελέσει μια 100% ανανεώσιμη και φιλική ως προς το περιβάλλον εναλλακτική μορφή ενέργειας.

Επί του παρόντος, το –χρονικής διάρκειας 3 ετών- ερευνητικό έργο βρίσκεται στη μέση της διαδικασίας και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2021. Η έρευνα και τα αποτελέσματα της αναμένεται:

  • να θέσουν τις γνωστικές βάσεις ώστε να δημιουργηθούν καινοτομικά προϊόντα που θα προωθούν την κυκλική διαχείριση της παραγωγής
  • να παρέχουν ενημέρωση στις τοπικές ελαιοκομικές οργανώσεις προκειμένου να υιοθετηθούν νέες τεχνοτροπίες διαχείρισης των παραπροϊόντων.
  • να οδηγήσουν στη δημιουργία μίας νέας αγοράς, που ακολούθως θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στις αγροτικές περιοχές, ενώ ενδέχεται να βελτιώσει και τα αγροτικά εισοδήματα (μείωση του κόστους αλυσίδας αξίας, αύξηση προστιθέμενης αξίας)
  • να συνεισφέρουν στην βελτίωση της ποιότητας των εδαφικών χαρακτηριστικών και του νερού άρδευσης ως αποτέλεσμα του περιορισμού της χρήσης ενεργειακών πόρων, αρδευτικού νερού και χημικών.

Η Οliven χρηματοδοτείται  στα πλαίσια του προγράμματος  ARIMNet2, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του Πανεπιστημίου της Jaén, του Πανεπιστημίου της Ankara(Τουρκία) και του Ελαιοκομικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Γεωργίας της Τυνησίας.

Πηγή: Olimerca