Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021

Παρουσιάστηκε νέο σύστημα καθαρισμού των σωληνώσεων των ελαιοτριβείων

Το παρθένο ελαιόλαδο που μένει στα τοιχώματα των σωληνώσεων θα ανακτάται έως και κατά 98%