Κυριακή, 16 Ιουνίου, 2024

Κατοχύρωση 4 βασικών Γεωγραφικών Ενδείξεων Ελαιολάδου στο Διεθνές Μητρώο της Πράξης της Γενεύης

Η καταχώριση στον WIPO μετά από πρωτοβουλία του ΣΕΒΙΤΕΛ αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για τη "νομική θωράκιση" των τεσσάρων "εμβληματικών" ελαιολάδων ΠΟΠ/ΠΓΕ.

Η καταχώριση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας – WIPO μετά από πρωτοβουλία του ΣΕΒΙΤΕΛ (βλέπε παρακάτω το σχετικό Δελτίο Τύπου) αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για τη “νομική θωράκιση” των τεσσάρων “εμβληματικών” ελαιολάδων ΠΟΠ/ΠΓΕ. Να σημειωθεί ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κατοχυρώσει μεγάλο αριθμό δικών τους προϊόντων εδώ και πολλά χρόνια. Συνεπώς θα πρέπει να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση όχι μόνο ο ΣΕΒΙΤΕΛ για άλλα ελαιόλαδα αλλά και η ΠΕΜΕΤΕ για ανάλογες περιπτώσεις επιτραπέζιων ελιών διεθνούς φήμης όπως π.χ. η ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας, η Κονσερβολιά, η Θρούμπα κ.ά.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΒΙΤΕΛ

Την κατοχύρωση 4 βασικών για το ελληνικό ελαιόλαδο ΠΟΠ & ΠΓΕ Ονομασιών προέλευσης & Γεωγραφικής ένδειξης και στο Διεθνές Μητρώο της Πράξης της Γενεύης (Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας – WIPO) για τις ονομασίες που προστατεύονται στην Ε.Ε (άρθρο 2 του Καν.2019/1753) διεκπεραίωσε και ολοκλήρωσε ο ΣΕΒΙΤΕΛ με σχετικές αιτήσεις του και τις καταβολές των απαιτούμενων τελών.

Συγκεκριμένα, τα πλέον διάσημα, με έντονο εμπορικό διακύβευμα και διεθνώς διακινούμενα ελαιόλαδα ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΠΟΠ ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΟΠ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ & ΠΓΕ ΛΑΚΩΝΙΑ, έχουν πλέον και Διεθνή Κατοχύρωση.

Για τα εν λόγω προστατευμένα ελληνικά ελαιόλαδα υπεβλήθησαν από πλευράς ΣΕΒΙΤΕΛ, στοιχεία για την ποιότητα, τη φήμη και τα λοιπά χαρακτηριστικά τους. Για την ενημέρωση και τον συντονισμό της όλης διαδικασίας οφείλουμε να συγχαρούμε το Τμήμα ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας της Γενικής
Διεύθυνσης Τροφίμων του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η Συμφωνία της Λισαβόνας είναι μια συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά́ με την προστασία των ονομασιών προέλευσης και τη διεθνή́ τους καταχώριση. Η Πράξη της Γενεύης είναι μια συνθήκη, με την οποία επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης της Λισαβόνας ώστε να καλύπτει όχι μόνο τις ονομασίες προέλευσης αλλά́ και τις γεωγραφικές ενδείξεις.

Επιπλέον, νομιμοποιεί́ διεθνείς οργανισμούς (όπως η Ε.Ε.) να καταστούν συμβαλλόμενα μέρη στην Πράξη αυτή́, την οποία διαχειρίζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO). Κάθε συμβαλλόμενο μέρος της Πράξης της Γενεύης υποχρεούται να προστατεύει στο έδαφός του τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις των προϊόντων που προέρχονται από́ άλλα συμβαλλόμενα μέρη.

Η Ευρωπαϊκή́ Ένωση θέσπισε τον Κανονισμό́ (ΕΕ) 2019/1753, κατόπιν της προσχώρησης της στην Πράξη της Γενεύης, προκειμένου να ορίσει τις διαδικασίες προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων στα πλαίσια της Πράξης αυτής. Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού́ (ΕΕ) 2019/1753 είτε κατόπιν πρωτοβουλίας του ίδιου του Κράτους Μέλους, είτε κατόπιν πρωτοβουλίας φυσικού́ προσώπου ή νομικής οντότητας Κράτους Μέλους, είναι δυνατόν να ζητηθεί́ από́ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή́ να καταχωρίσει στο διεθνές
μητρώο γεωγραφικές ενδείξεις που προέρχονται από́ το έδαφος κάθε Κράτους Μέλους.

Σημειώνεται ότι ως «δικαιούχοι» για την εφαρμογή́ της Πράξης της Γενεύης ορίζονται στην εν λόγω Πράξη τα φυσικά́ ή νομικά́ πρόσωπα που δικαιούνται βάσει της νομοθεσίας του συμβαλλόμενου μέρους προέλευσης να χρησιμοποιήσουν την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική́ ένδειξη.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή́ εκδίδει εκτελεστικές πράξεις οι οποίες περιλαμβάνουν τις σχετικές
γεωγραφικές ενδείξεις. Σημειωτέον, ότι η Ευρωπαϊκή́ Επιτροπή́ δεν είναι υποχρεωμένη να προβεί́ σε ικανοποίηση όλων των αιτημάτων, αλλά́ τα προωθεί́ κατά́ τη διακριτική́ της ευχέρεια. Η Ευρωπαϊκή́ Επιτροπή́ ανέλαβε την πρωτοβουλία να αποστείλει προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό́ Διανοητικής Ιδιοκτησίας μια πρώτη σειρά́ γεωγραφικών ενδείξεων της Ε.Ε. κατόπιν σχετικής προεπιλογής αυτών.

Η οικεία Υπηρεσία του ΥπΑΑΤ ενημέρωσε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για αυτή́ την πρώτη δέσμη καταχωρίσεων των γεωγραφικών ενδείξεων. Η χώρα μας δεν έχει κυρώσει τη Συμφωνία της Λισαβόνας και επομένως δεν νομιμοποιείται να υποβάλει αίτημα προστασίας Γεωγραφικών Ενδείξεων απευθείας στο Παγκόσμιο Γραφείο παρά μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχετικά άρθρα

Ακολουθήστε μας

5,044ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,570ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
119ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
Ελιά & Ελαιόλαδο: Τεύχος 105

Πρόσφατα άρθρα

Επιλεγμένα