Το παγκόσμιο εμπόριο επιτραπέζιας ελιάς

0

Αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου επιτραπέζιας ελιάς με σημαντική παρουσία των ελληνικών εξαγωγών προκύπτει από ανάλυση των παγκόσμιων εισαγωγών που πραγματοποίησε το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας (ΙΟC).

Ο κύριος εισαγωγέας επιτραπέζιας ελιάς (σε βάθος 6 ετών) είναι οι Η.Π.Α (23%), η Βραζιλία (17%) και η Ευρωπαϊκή Ένωση (16%). Αθροιστικά, οι τρεις αυτές αγορές αντιστοιχούν στο 56% των παγκόσμιων εισαγωγών. Καμία από τις υπόλοιπες χώρες δεν εισάγει παραπάνω από 6% του παγκόσμιου συνόλου.

Ο Πίνακας 1, δείχνει τις εισαγωγές ελιάς σε 8 αντιπροσωπευτικές αγορές τα έξι τελευταία χρόνια συγκομιδής. Οι εισαγωγές έχουν αυξηθεί σημαντικά το ελαιοκομικό έτος 2018/19 σε όλες τις χώρες πλην της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι αγορές παρέμειναν σταθερές. Οι εισαγωγές σε αυτό το έτος συγκομιδής αυξήθηκαν περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες (21,5%) και τη Ρωσία (9,3%) συγκριτικά με την προηγούμενη εμπορική περίοδο.

O Πίνακας 2, δείχνει την κατανομή των εισαγωγών μεταξύ χωρών που ανήκουν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ελαιολάδου (IOC), χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκόσμιου συνόλου.

Οι κύριοι προμηθευτές επιτραπέζιας ελιάς σε αυτές τις αγορές είναι η Ισπανία, η Αργεντινή, το Μαρόκο, η Ελλάδα, η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Περού.
Όσον αφορά τους προμηθευτές, η Ελλάδα (53%) και η Ισπανία (32%) είναι οι κύριοι προμηθευτές της Αυστραλίας, η Αργεντινή (54%) και το Περού (21%) της Βραζιλίας, η Ισπανία (61%) και οι Ηνωμένες Πολιτείες (16%) της Ιαπωνίας, η Ισπανία (85%) της Ρωσίας και η Ισπανία (44%) και η Ελλάδα (20%) των Ηνωμένων Πολιτειών και το Μαρόκο (43%) και η Τουρκία (32%) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πίνακας 3, δείχνει την ροή των εισαγωγών επιτραπέζιων ελιών σε συγκεκριμένες αγορές.

Ο όγκος που πουλήθηκε από αυτές τις χώρες ποικίλει από 26 χιλ. τόνους στην περίπτωση του Περού, σε σχεδόν 140 χιλ. τόνους στην περίπτωση της Ισπανίας.