Πράσινο φως για την ΠΟΠ “Ελιά Καλαμάτας”

0

Ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα της χθεσινής συνάντησης του ΣΥΜΕΠΟΠ με τον κ. Βαγγέλη ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Υπουργό του ΥΠΑΑΤ.

imageΣε μια συνάντηση που έγινε στις 30 Ιουνίου τρέχοντος στο ΥΠΑΑΤ Ο ΣΥΜΕΠΟΠ, με την συμμετοχή μιας πολυπληθούς αντιπροσωπεία του, τεκμηρίωσε το ασύστατο των θέσεων όσων όλο αυτό τον καιρό προσπαθούσαν να υποστηρίξουν ως αθέμιτη τη χρήση του όρου «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» εκ μέρους μόνο της Προστατευόμενης Ονομασίας ΠΟΠ και ως εκ τούτου την κατάργηση της ΠΟΠ. Αναγνώρισε ότι είναι αναμφισβήτο γεγονός ότι πρέπει να αποτελέσει στόχο της αγροτικής μας πολιτικής η αναζήτηση μιας καλύτερης και πιο αποτελεσματικής αξιοποίησης της υπόλοιπης παραγωγής της ποικιλίας καλαμών. Υπογράμμισε δε ότι αντί να ασχολούμαστε για 20 ολόκληρα χρόνια να οργανώνουμε πειρατικές επιδρομές κατάχρησης της ονομασίας Ελιές Καλαμάτας και μάχες για την κατάργησή της ξοδεύαμε τον καιρό μας στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων (όπως έξ άλλου έχουν κάνει πολλές φορές άλλες χώρες) ο τομέας της επιτραπέζιας ελιάς ποικιλίας καλαμών δεν θα βρισκόταν στο σημερινό αδιέξοδο.

Ο ΣΥΜΕΠΟΠ απέκλεισε την διεύρυνση της οριοθετημένης ιστορικής περιοχής προέλευσης σε εθνικό επίπεδο , ή σχεδόν, λόγω έλλειψης του απαραίτητου ιστορικού δεσμού των νέων περιοχών. Διεύρυνση που οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί αποκλείουν. Η δε μετατροπή της σε Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη αφήνει εκτός της οριοθετημένης εθνικής ή μη γεωγραφικής ζώνης μια η περισσότερε φάσεις της παραγωγικής αλυσίδας. Ποιες; Όπως θεώρησε την ζητούμενη από κάποιους μετονομασία της ονομασίας για να εμπορικοποιηθεί η χρήση του όρου KALAMATA OLIVES ως εσωτερικό άδειασμα της ΠΟΠ καταλήγοντας στην πράξη στην κατάργηση της προστασίας. Υπογράμμισε δε ότι η ονομασία ΚΑΛΑΜΑΤΑ καθιερώθηκε κατά του δυο προηγούμενους αιώνες με αναφορά στο λιμάνι των εξαγωγών κι όχι στη ποικιλία. Υπενθύμισε επ΄ αυτού ότι ακόμη και η ΕΕ δια του στόματος του επιτρόπου HOGAN απόκλεισε κατηγορηματικά ότι ο όρος αναφέρεται στην ποικιλία και κάλεσε τους βιομήχανους εκτός οριοθετημένης περιοχής να σέβονται τον κανονισμό και να μη παρατυπούν.

Μπρος στο προβλεπόμενο διεθνές αρνητικό σενάριο που διαγράφεται με τις συμβάσεις ελευθέρωσης εμπορίου που υπογράφει η ΕΕ οι οποίες ελαττώνουν ή εξαφανίζουν την προστασία της ονομασίας η κατοχύρωση της ΠΟΠ Ελία Καλαμάτας στις τρίτες χώρες η κατοχύρωση της ΠΟΠ αυτής αποτελεί ένα σημαντικό όπλο θωράκισης της ευρωπαϊκής αγοράς 500 εκατομμυρίων καταναλωτών και ευνοεί τον ανταγωνισμό του ελληνικού προϊόντος. Είναι λοιπό εμφανές ότι το θέμα της κατοχύρωση της ΠΟΠ ελιά Καλαμάτας λαμβάνει εθνικές διαστάσεις και στην νέα κατάσταση.

Σε αυτό το πλαίσιο ο ΣΥΜΕΠΟΠ ζήτησε την άμεση εκκίνηση της εξέτασης της αίτησης του για την τροποποίηση επικαιροποίησης των προδιαγραφών της ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας σημειώνοντας, επίσης, ότι με πρωτοβουλία και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αυτές τις ημέρες μια επιτροπή εργάζεται για την σύγκλιση όλων των απόψεων σε μια μόνο αίτηση με στόχο το αναλλοίωτο της προστασίας της ονομασίας και την διερεύνηση της δυνατότητας επέκτασης σέ γειτνιάζουσες περιοχές σε θέση να τεκμηριώσουν τον ιστορικό τους δεσμό με την ονομασία.

Ο Υπουργός εκτίμησε τις προσπάθειες του του ΣΥΜΕΠΟΠ για την συμμετοχή όλων των παραγωγικών τάξεων στα συστήματα ποιότητας των παραδοσιακών μας προϊόντων και δεσμεύτηκε για την άμεση εκκίνηση της εξέτασης της αίτησης και της προώθησης της στην ΕΕ.

———————————————————————————–

Απάντηση του κ. ΗΟΓΚΑΝ, Επιτρόπου Γεωργίας ΕΕ, για τους καταχραστές της ονομασίας «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 

«Η ονομασία «Ελιά Καλαμάτας» καταχωρίστηκε ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) στις 21 Ιουνίου 1996 κατόπιν αιτήματος της ελληνικής κυβέρνησης με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής
Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, οι καταχωρισμένες ονομασίες προστατεύονται, μεταξύ άλλων, από κάθε άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση για προϊόντα που δεν καλύπτονται από την καταχώριση, εφόσον τα προϊόντα αυτά είναι συγκρίσιμα με τα προϊόντα που έχουν καταχωρισθεί με την ονομασία αυτή. Τούτο περιλαμβάνει την περίπτωση κατά την οποία η καταχωρισμένη ονομασία είναι μεταφρασμένη. Η προστασία αυτή ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι επιχειρηματίες που δεν τηρούν τις προδιαγραφές για την εν λόγω ΠΟΠ, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής παραγωγής, δεν έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την ονομασία «Kalamata olives» στην ΕΕ. Εξάλλου, η σωστή αναφορά στην ποικιλία φαίνεται να είναι «Ελιές Καλαμών», που δεν είναι συνώνυμη με την καταχωρισμένη ονομασία. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, οι επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν για εμπορικούς σκοπούς ονομασίες όπως «Kalamata olives» για ελιές που παράγονται εκτός της οριοθετημένης περιοχής της ΠΟΠ, υφίστανται τις συνέπειες της μη τήρησης των κανόνων της ΕΕ, όπως περιγράφει ο κ. βουλευτής.»

Πηγή: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-002829&language=EL