Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024

Ενημερωθείτε για την προληπτική συντήρηση διαχωριστήρα ελαιόλαδου

Η διαύγαση του ελαιόλαδου δηλ. ο διαχωρισμός λαδιού / νερού, αποτελεί το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας παραγωγής ελαιόλαδου, η οποία πραγματοποιείται από τον κάθετο φυγοκεντρικό διαχωριστήρα.

Ο φυγοκεντρικός διαχωριστήρας αποτελεί κρίσιμο στάδιο της παραγωγής ελαιόλαδου και μπορεί να επηρεάσει το παραγόμενο ελαιόλαδο ως προς την απόδοση, τη γεύση, την ποιότητα, τη διάρκεια του ελαιόλαδου και γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους η προληπτική συντήρηση του κρίνεται απαραίτητη.

Στην περίπτωση που ο διαχωριστήρας δεν συντηρείται σωστά, επέρχονται συνέπειες όχι μόνο για το ίδιο το ελαιοτριβείο αλλά και για τις σχέσεις του με τους παραγωγούς. Στην περίπτωση που ο διαχωριστήρας δεν λειτουργεί σωστά ή πάψει να λειτουργεί εν μέσω της ελαιοκομικής περιόδου, έχει ως επακόλουθο σημαντική μείωση της κερδοφορίας της επιχείρησης.

Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαδικασία προληπτική συντήρησης ενός διαχωριστήρα ελαιόλαδου, βήμα-βήμα.

Η συντήρηση ενός φυγοκεντρικού διαχωριστήρα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένους τεχνικούς, προς αποφυγή μεγαλύτερων ή αχρείαστων προβλημάτων, συνεπώς και μεγαλύτερων οικονομικών απωλειών.

Σχετικά άρθρα:

Περισσότερα για τον ελαιουργικό εξοπλισμό & την παραγωγή ελαιόλαδου: