Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021

Η αγορά του ελληνικού γιαουρτιού αποδυναμώνεται

Η Γερμανία είναι ο κυρίαρχος του "παιχνιδιού" παγκοσμίως, σε μια αγορά που κατά κύριο λόγο έχει ελληνικές καταβολές.