Νέος νόμος περί Συνεταιρισμών

0

ΝΟΜΟΣ 4015/2011
 

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
 

Κατά τη συζήτηση των λεπτομερειών πριν την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου του ΥΠΑΑΤ μεταξύ των τριών κομμάτων που μετέχουν στην Κυβέρνηση και της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου αναλύθηκαν διεξοδικά και τα θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του Νόμου 4015/2011 και των ενεργειών που πρέπει να γίνουν για να ξεπεραστούν οι δυσλειτουργίες που αντιμετωπίζουν οι Συνεταιρισμοί στην πράξη κατά την εφαρμογή του νόμου 4015/2011.

Κύριο σημείο σύγκλισης και των 3 κομμάτων ήταν ότι θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρισθεί η σημερινή κατάσταση των Πρωτοβάθμιων Συνεταιρισμών οπότε:

1. Ομόφωνα αποφασίστηκε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης των ανενεργών συνεταιρισμών όπως προβλέπεται με βάση το Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών στο Νόμο 4015/2011, το οποίο θα ανοίξει μέχρι 31/09/2013, δηλαδή για ένα 3μηνο.
Αυτό γίνεται, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα σε όσους Συνεταιρισμούς ή Ενώσεις τους έχουν ενεργή οικονομική δραστηριότητα την τελευταία διετία όπως προβλέπεται στο νόμο, ώστε να κριθούν στο πλαίσιο του Μητρώου.

2. Για την αντιμετώπιση των τρεχόντων προβλημάτων, μέχρι την κατάθεση του νέου σχεδίου νόμου, θα προωθηθεί τροπολογία για την παράταση των διαδικασιών μετατροπής μέχρι 31/12/2013, ενώ θα απαλειφθούν διατάξεις που έχουν σχέση με προβλήματα λειτουργίας των Ομάδων Παραγωγών κ.α.
 Θεωρούμε ότι η προσέγγιση αυτή που προέκυψε μετά από πρωτοβουλία του ΥΠΑΑΤ και την ομόφωνη απόφαση των κομμάτων είναι στη σωστή κατεύθυνση και δίνει ένα σαφές στίγμα ότι οι ρυθμίσεις και οι διατάξεις που θα έλθουν και θα έχουν τη μορφή ενός απλού κώδικα λειτουργίας των Συνεταιρισμών θα αποτελέσουν μια τομή ώστε για πρώτη φορά να υπάρχει ένα σταθερό, μακροχρόνιο, απλό και ευέλικτο πλαίσιο, προσαρμόσιμο στις διάφορες παραγωγικές δραστηριότητες το οποίο θα στοχεύει στην επίλυση θεμάτων αποκλειστικά των συνεταιρισμών.

3. Ομόφωνα λοιπόν, συμφωνήθηκε να έρθει στη Βουλή ξεχωριστός Νόμος-πλαίσιο που θα διέπει τη λειτουργία των Συνεταιρισμών σύμφωνα με τις ανάγκες της γεωργικής παραγωγής, της οικονομίας και των αρχών του συνεργατισμού.
Ως εκ τούτου, συμφωνήθηκε με σεβασμό στο θεσμό του συνεργατισμού, να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες ώστε το πλαίσιο που θα προκύψει να βοηθήσει στην εξυγίανση και ανάπτυξη του θεσμού, θέτοντας τις κατευθυντήριες γραμμές κι όχι πολύπλοκες και δυσεφάρμοστες διατάξεις.

Για το λόγο αυτό συστήνεται στο ΥΠΑΑΤ:

Ομάδα σύνταξης και επεξεργασίας προτάσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το βελτιωμένο αυτό θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης των συνεταιρισμών που δεν θα ακυρώνει ό,τι θετικό έχει υπάρξει μέχρι σήμερα, θα επιλύει όμως σωρευμένα προβλήματα και θα δίνει προοπτική για το μέλλον.

Διαβάστε τη συνοπτική παρουσίαση νομοσχεδίου
  

Διαβάστε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.