Το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε κρίσιμες αποφάσεις για το ελαιόλαδο, στην Ισπανία

Ο κανονισμός της ΕΕ επιτρέπει στο ισπανικό Υπουργείο Γεωργίας να επιβάλλει έκτακτα μέτρα σε καταστάσεις σαφούς κινδύνου ανισορροπίας της αγοράς

0

Κυρίαρχο θέμα στο πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο της Ισπανίας αποτέλεσε, σύμφωνα με το Olimerca, ο ελαιοκομικός τομέας και το ελαιόλαδο. Θα πείτε, με τι ασχολούνται αυτοί οι Ισπανοί… Έλα ντε! Εν πάσει περιπτώσει, εγκρίθηκαν δύο Βασιλικά Διατάγματα που αναμένεται να αναδιαμορφώσουν σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας όλου του ελαιοκομικού τομέα.

Τροποποιήσεις στον τομέα της οργανοληπτικής αξιολόγησης

Εισάγονται νέες, αυστηρότερες προϋποθέσεις όσον αφορά την έγκριση των δοκιμαστών των επίσημων πάνελ οργανοληπτικής αξιολόγησης. Οι δοκιμαστές θα πρέπει να ορίζονται από την αρμόδια αρχή και να υποβάλλονται περιοδικά σε δοκιμασίες επάρκειας και αξιολόγησής τους. Για το σκοπό αυτό, η αρμόδια αρχή μπορεί να διεξάγει ενέργειες παρακολούθησης, προκειμένου να αξιολογεί την καταλληλότητα των δοκιμαστών αλλά και για να επαληθεύει ότι δεν υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων. Επιπλέον, προστίθενται νέες απαιτήσεις όσον αφορά την εκπαίδευση των δοκιμαστών, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα ελάχιστο χρόνο εμπειρίας δύο ετών. Τέλος, προκειμένου να διευκολυνθεί η διεξαγωγή όλων των παραπάνω συγκροτείται συμβούλιο αποτελούμενο από τους επικεφαλής των πάνελ αξιολόγησης.

Οι παραπάνω τροποποιήσεις έρχονται να ικανοποιήσουν τα αιτήματα από πλευράς παραγωγών για βελτίωση του επίσημου ελέγχου των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, γεγονός που απαιτεί αυστηροποιήσεις στην επιλογή των δοκιμαστών αλλά και μεγαλύτερες εγγυήσεις όσον αφορά την ομοιομορφία των κριτηρίων με τα οποία αξιολογούνται.

Η αυτορρύθμιση της αγοράς ελαιολάδου

Το δεύτερο Βασιλικό Διάταγμα που εγκρίθηκε αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 167α της Κοινής Οργάνωσης της Αγοράς (ΚΟΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν της ένταξής του στις διατάξεις της μεταβατικής ΚΑΠ, και περιλαμβάνει την επέκταση των κανόνων εμπορίας για τη βελτίωση και τη σταθεροποίηση της αγοράς όπως προβλέπεται για τον αμπελοοινικό τομέα τώρα και στον τομέα του ελαιολάδου.

Μεγάλη μερίδα των εκπροσώπων του ελαιοκομικού τομέα είχε επεξεργαστεί και ζητήσει την έγκριση του κανονισμού, καθώς δίνει τη δυνατότητα της αυτορρύθμισης της αγοράς, η οποία, όπως όλοι γνωρίζουμε, επηρεάζεται σημαντικά από φαινόμενα όπως η παρενιαυτοφορία, με αποτέλεσμα την εναλλαγή ετών πολύ υψηλής παραγωγής με χρονιές χαμηλών αποδόσεων. Αυτό με τη σειρά του προκαλεί μεγάλη αστάθεια στις τιμές, η οποία έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ιδίως των μικρών και παραδοσιακών.

Ο παραπάνω κανονισμός επιτρέπει στο ισπανικό Υπουργείο Γεωργίας να επιβάλλει, σε καταστάσεις σαφούς κινδύνου ανισορροπίας της αγοράς, την προσωρινή υποχρεωτική απόσυρση του προϊόντος μέχρι και την επόμενη σεζόν, κατόπιν διαβούλευσης με τις αυτόνομες κοινότητες και εκπροσώπους του τομέα, αλλά και να ορίζει ότι το προϊόν θα προορίζεται για μη διατροφική χρήση.

Είχαν προηγηθεί διαβουλεύσεις μεταξύ όλων των ισπανικών φορέων και της πολιτείας ώστε να καταλήξουν σε μια κοινά αποδεκτή ελαϊκή πολιτική προς όφελος όλων, και του προϊόντος, την οποία στη συνέχεια “πέρασαν” και στην ΕΕ προφανώς μέσα από τις απαραίτητες συνήθεις πιέσεις και επιχειρήματα. Αυτά, λοιπόν, συμβαίνουν στην Ισπανία, η οποία, να μην το ξεχνάμε, μπήκε το 1986 στην ΕΕ (5 χρόνια μετά την Ελλάδα) με παραγωγή μόλις 450 χιλ. τόνων, με επίπεδο ποιότητας που θυμούνται οι πολύ παλαιότεροι του κλάδου και μακράν πίσω των Ιταλών παντού στις διεθνείς αγορές.