Ξεκίνησε η υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ

0

Ξεκίνησε η υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ, μέσω των οποίων χορηγούνται όλες οι άμεσες ενισχύσεις, οι ενισχύσεις των μέτρων των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους, καθώς και εκείνες των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με εκτάσεις ή ζωικό κεφάλαιο.

Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ πατήστε εδώ.

Για να δείτε την Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 274/38602/27.03.2014 Υπουργικής
Απόφασης «Πιστοποίηση φορέων για την υποβοήθηση των αγροτών για τη
συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ» πατήστε εδώ.