Συνέχεια της μήνυσης κατά FOOD STANDARD & UTILIS

0

Από τις πολλές και ποικίλες αντιδράσεις για το χθεσινό άρθρο "Στη δικαιοσύνη μήνυση κατά FOOD STANDARD & UTILIS" θα πρέπει να διευκρινήσουμε κατ' αρχάς ότι πράγματι μόνο μια από τις Ενώσεις έχει υποβάλει μηνυτήρια αναφορά κατά των FOOD STANDARD & UTILIS. Αυτή είναι η Ένωση Μεσσηνίας. Η Ένωση Λέσβου όχι.

Με δεδομένο ότι η Ένωση Λέσβου έχει ή απειλείται να υποστεί πολλαπλή ζημία:

1. Το πρόγραμμά της ύψους 3.336.500 ευρώ (2.880.000 κοινοτικής χρηματοδότησης) έχει ήδη χαθεί (βλ. απάντηση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ).

2. Η εγγυητική υποβολής ύψους 288.000 έχει καταπέσει (όπως συνέβη και στην Ένωση Μεσσηνίας).

3. Απειλείται, και σύμφωνα με πληροφορίες έχει οριστικοποιηθεί να της επιβληθεί ποινή προστίμου ισόποσου του προγράμματος, δηλαδή 2.880.000 ευρώ λόγω εφαρμογής του άρθρου 16 του Καν. 867/08. Σύμφωνα με αυτό, μια Ο.Ε.Φ. καλείται να καταβάλει το ισόποσο του προγράμματος που δεν υλοποίησε αν αυτό οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο. (βλ. περίπτωση "μη κανονικών" εγγυητικών επιστολών)

Συνεπώς, το ερώτημα είναι αν από την Ένωση Λέσβου ως νομικό πρόσωπο και τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν και διευθύνουν, θα αναλάβουν αυτό το οικονομικό και πολιτικό κόστος. Η μετάθεση των ευθυνών σε κάποια SOVERLO LTD μάλλον εγείρει περισσότερα ερωτηματικά παρά απαντά σε ένα ζήτημα που η έκταση και η σημασία του αφορούν πια όλους τους ελαιοπαραγωγούς της Λέσβου.