Έκτακτη ενίσχυση, ύψους 126,3 εκατ. €, για τους ελαιοπαραγωγούς

Έκτακτη ενίσχυση ύψους 126,3 εκατ. € θα χορηγηθεί στους ελαιοπαραγωγούς οι οποίοι έχουν υποστεί τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19. Διευκρινίζεται ότι αφορά στις ελαιοποιήσιμες ή διπλής κατεύθυνσης ποικιλίες, συνεπώς εξαιρεί τις επιτραπέζιες ελιές.

0

Έκτακτη ενίσχυση για τους ελαιοπαραγωγούς ύψους 126,3 εκατ. €  ανακοινώθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Μέτρου 21, το οποίο φέρει την υπογραφή του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνου Σκρέκα.

Στόχο του μέτρου αποτελεί η διασφάλιση της συνέχισης της επιχειρηματικής δράσης των ελαιοπαραγωγών του τομέα, οι οποίοι έχουν υποστεί τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19. Διευκρινίζεται ότι αφορά στις ελαιοποιήσιμες ή διπλής κατεύθυνσης ποικιλίες, συνεπώς εξαιρεί τις επιτραπέζιες ελιές.

Μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική απόφαση πατώντας εδώ.