Κυριακή 24 2021
Αρχική ΕΕ-Νομοθεσία Προγράμματα & ενισχύσεις Aνοιχτό το πρόγραμμα Leader σε ορισμένες ακόμη Περιφέρειες

Aνοιχτό το πρόγραμμα Leader σε ορισμένες ακόμη Περιφέρειες

0

Ανοικτά παραμένουν τα Τοπικά Προγράμματα CLLD/LEADER – ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2:  «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ», του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020»  για την υποβολή προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα.

Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. Προϋπολογισμός μέχρι 200.000€ και περιορισμός σώρευσης κατά τον κανονισμό EE 1407/2013 (de minimis)

Όσον αφορά στον ελαιοκομικό τομέα, εδώ μπορείτε να δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ, καθώς και σε ποιες Περιφέρειες μπορούν να ενταχθούν οι εν λόγω ΚΑΔ.

Ταυτόχρονα, “τρέχουν” και οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων στα προγράμματα CLLD/LEADER ανά περιφέρεια. Δείτε στη συνέχεια αναλυτικά:

Κεντρική και Βόρεια Εύβοια

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ανακοίνωσε την 2η Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του  ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER», για ιδιωτικές παρεμβάσεις και αφορά στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια.

Στην τροποποίηση ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης μέσω της ιστοσελίδας του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr,  η 29η Αυγούστου 2019 και ώρα 15:00.

Μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν να αποστείλουν εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών και έως τις 14:00, το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά.

Δείτε την Τροποποίηση εδώ.

Φθιώτιδα & Ευρυτανία

Με ανακοίνωση της  1ης Τροποποίησης, η ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ορίζει νέα καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των  αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος LEADER των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας.

Σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμόν 39/07.06.2019 ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στήριξης η 4η Οκτωβρίου 2019 μέχρι τις 15:00.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της  ηλεκτρονικής αίτησης, ο δυνητικός δικαιούχος, οφείλει να αποστείλει το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης και τα δικαιολογητικά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Μπορείτε να δείτε την Τροποποίηση εδώ.

Μαγνησία

Ανακοινώθηκε από την ΟΤΔ «Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε.» στις 10/06, η  1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER – ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 Μαγνησίας, με τίτλο «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα.

Η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων στο ΠΣΚΕ για όλες τις Δράσεις-Υποδράσεις λήγει στις 13/09/2019 και οι  περιοχές εφαρμογής της πρόσκλησης αφορούν στην ΠΕ Μαγνησίας.

Συγκεκριμένα προκηρύχθηκαν οι κάτωθι Δράσεις και Υποδράσεις συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 3.102.000 €. Δείτε αναλυτικά εδώ

Ν. Ηράκλειο & Μεσαρά

Ανακοινώθηκε η 2η παράταση για την υποβολή αιτήσεων ιδιωτικού χαρακτήρα που αφορά στα τοπικά προγράμματα CLLD / LEADER Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου και η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. CLLD/LEADER Μεσαράς μετά από την εξέταση αιτημάτων παράτασης που υποβλήθηκαν από τοπικούς φορείς, μελετητικά γραφεία και άλλους ενδιαφερόμενους αποφάσισαν:

  • Τη 2η τροποποίηση της «1ης πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τ.Π. CLLD / LEADERΗρακλείου» ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στήριξης. Έτσι, με απόφαση της ΕΔΠ (Νο 25/24-6-2019), τροποποιείται το άρθρο 7 της πρόσκλησης και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής – οριστικοποίησης των προτάσεων στο πληροφοριακό σύστημα ΠΣΚΕ είναι πλέον η Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019 και ώρα 15:00.
  • Τη 2η τροποποίηση της «1ης πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τ.Π. CLLD / LEADERΜεσαράς» ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής http://protypon.eu/category/news/αιτήσεων στήριξης. Έτσι, με απόφαση της ΕΔΠ (Νο 9/24-6-2019), τροποποιείται το άρθρο 7 της πρόσκλησης και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής – οριστικοποίησης των προτάσεων στο πληροφοριακό σύστημα ΠΣΚΕ είναι πλέον η Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019 και ώρα 15:00.

 Επιπλέον στις Προσκλήσεις Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τ.Π. CLLD / LEADER Ηρακλείου και του Τ.Π. CLLD / LEADER Μεσαράς έχει τροποποιηθεί το συνημμένο αρχείο «Δ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΥΠΟΔΡΑΣΗ».

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις παραπάνω προσκλήσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ηρακλείου www.anher.gr και στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2810 753300, e-mail: info@anher.gr για το Τ.Π. CLLD / LEADER Ηρακλείου και στο τηλέφωνο 28920 40000, e-mail: mesara@anher.gr για το Τ.Π. CLLD / LEADER Μεσαράς.