Ολοκληρώθηκαν οι συμβάσεις αποθεματοποίησης με 213 χιλ τόνους

0

Ανακοίνωσε η Κομισιόν τα αποτελέσματα και της 4ης δημοπρασίας των συμβάσεων ιδιωτικής αποθεματοποίησης. Συνολικά αποθεματοποιήθηκαν 213.445.111 τόνοι.

Το 92% προήλθε από την Ισπανία και το υπόλοιπο από την Ιταλία. Μηδενική ήταν η συμμετοχή της Ελλάδας και της Πορτογαλίας.

Ενώ στην Ιταλία το 100% ήταν έξτρα παρθένο, στην Ισπανία το 94% ήταν λαμπάντε, το 5% παρθένο και μόνο το 1% έξτρα παρθένο.

Οι φορείς που συμμετέχουν στην αποθεματοποίηση θα εισπράξουν αποζημίωση 29,8 εκ. ευρώ.

Η απόσυρση των 213 χιλ. τόνων δεν είχε ορατές τουλάχιστον επιπτώσεις στις τιμές, εκτός αν θεωρήσουμε ότι ανέκοψε την πτωτική τους πορεία χωρίς όμως να δώσει και ανοδική ώθηση.

Παραμένει το ερώτημα, όταν ολοκληρώνονται τα εξάμηνα της κάθε μιας από τις τέσσερεις περιόδους αποθεματοποιήσεων, οπότε τα ελαιόλαδα αυτά θα ξαναμπαίνουν στην αγορά – σε όποια ποιοτική κατάσταση βρίσκονται – ποια θα είναι η επίδραση στις τιμές.

Το Olivenews έχει εξαρχής παρακολουθήσει και ενημερώσει για όλες τις εξελίξεις σχετικά με τις συμβάσεις αποθεματοποίησης. Για την πληρέστερη πληροφόρηση των αναγνωστών παραθέτουμε τους σχετικούς συνδέσμους.

Μπαμ, με απόσυρση 150.000 τόνων ισπανικών ελαιολάδων

Η Ε.Ε. ενέκρινε μόνο 3.650 τόνους στην 1η αποθεματοποίηση

Μόνο 17.629 τόνοι στον 2ο διαγωνισμό αποθεματοποίησης 

Αποχή όλων πλην Ισπανίας στις συμβάσεις ιδιωτικής αποθεματοποίησης

Τα πρώτα θετικά μηνύματα από την Ισπανία