Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021

Ο αγροτικός κόσμος της Ανδαλουσίας αντιτίθεται στη νέα ΚΑΠ

Οι αγροτικές οργανώσεις ζητούν τη συμμετοχή τους στις διαβουλεύσεις, ώστε να διαμορφωθεί ένα κλίμα συνεργασίας

Οι αγροτοσυνδικαλιστικές οργανώσεις και οι Κοοπερατίβες/ Συνεταιρισμοί της Ανδαλουσίας αντιτίθενται στα προγράμματα περιβαλλοντικών πρακτικών που υιοθετεί το Ισπανικό Υπουργείο Γεωργίας στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ  2021-2027.

Τα φιλοπεριβαλλοντικά προγράμματα θα είναι άμεσες ενισχύσεις που θα δίνονται σε όσους συμμορφώνονται με τα νέα περιβαλλοντικά πρότυπα, όπως αυτά θα αναφέροντ