Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021

Η Neuropublic σχολιάζει την ακύρωση και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού του ΟΣΔΕ

Μετά την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εξέλιξη της ακύρωσης και επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού για το ΟΣΔΕ, (την οποία παρουσιάσαμε, Δελτίο Τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ, και σχολιάσαμε, βλ. σχετικό άρθρο του Olivenews.gr  Διαγωνισμός ΟΣΔΕ),

η NEUROPUBLIC ΑΕ έρχεται να επισημάνει την αιτιολογία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και να υπογραμμίσει τις ευθύνες που αναλαμβάνει το ΥΠΑΑΤ για την ορθή διαχείριση των ενισχύσεων αγροτών και κτηνοτρόφων. Ειδικότερα:

Σχόλιο της NEUROPUBLIC στο Δελτίο Τύπου της 28.9.2021 του ΟΠΕΚΕΠΕ
σχετικά με την διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Τεχνικού Συμβούλου

Είναι απολύτως κατανοητό το γεγονός ότι ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. βρέθηκε στην ανάγκη  να απολογηθεί με το από 28.09.2021 Δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του, για το περιεχόμενο και τους όρους του Ανοιχτού Διεθνούς  Διαγωνισμού, που προκήρυξε την 5η Αυγούστου 2021, για την επιλογή Τεχνικού Συμβο