ΚΑΠ, οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο ολοκληρώθηκαν, οι διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο αρχίζουν

0

Σε συμφωνία κατέληξε όσον αφορά τη διαπραγματευτική του θέση το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τα προτεινόμενα μεταρρυθμιστικά μέτρα της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει τώρα την πολιτική εντολή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό την επίτευξη της τελικής συμφωνίας.

Η δέσμη των κανονισμών που προτείνει φιλοδοξεί να ισχυροποιήσει τις δεσμεύσεις των κρατών-μελών ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, καθιστώντας απαραίτητη προϋπόθεση πρόσβασης στις επιδοτήσεις την εφαρμογή των λεγόμενων «οικοπρογραμμάτων» (eco-schemes). Ενδεικτικά παραδείγματα οικοπρογραμμάτων αποτελούν πρακτικές όπως η γεωργία ακριβείας, η αγροδασοκομία και η βιολογική γεωργία.

Η δέσμευση απέναντι στα υψηλά περιβαλλοντολογικά πρότυπα θα αφορά το σύνολο των αγροτών ανεξάρτητα του μεγέθους της καλλιέργειας. Παρόλα αυτά, προκειμένου να βοηθηθούν σε αυτή την οικολογική μετάβαση, οι αγρότες των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων θα υπόκεινται σε απλουστευμένους ελέγχους.

Όσοι τηρούν αλλά και υπερβαίνουν τις συμφωνημένες απαιτήσεις θα επιβραβεύονται, λαμβάνοντας επιπλέον οικονομικές ενισχύσεις μέσω των eco-schemes, τα οποία και θα αποτελέσουν το 20% του συνόλου των ενισχύσεων.

Ταυτόχρονα, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της προσαρμογής των κρατών μελών, η νέα συμφωνία δίνει το χρονικό περιθώριο προκειμένου να διαμορφωθούν εθνικά στρατηγικά πλάνα και κρατικοί κανονισμοί αλλά και για να καθοριστεί η κατανομή των κονδυλίων. Σε αυτό αναμένεται να συμβάλλει η πιλοτική φάση -διάρκειας 2 χρόνων- της νέας ΚΑΠ.

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε κράτος μέλος να ενεργήσει με το δικό του τρόπο αναλόγως τα εργαλεία που διαθέτει, προκειμένου να φτάσει στην επίτευξη των στόχων.

Όπως τόνισε η Υπουργός Γεωργίας της Γερμανίας, Julia Klöckner: «Η σημερινή συμφωνία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Ευρωπαϊκής Αγροτικής Πολιτικής».

Για να διαβάσετε τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της νέας ΚΑΠ πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε το σχετικό Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πατήστε εδώ.