Πιο ασφαλές ηλεκτρονικό εμπόριο

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τέσσερις επιγραμμικές αγορές υπογράφουν δέσμευση για την ασφάλεια των προϊόντων με σκοπό να αφαιρούνται από αυτές τυχόν επικίνδυνα προϊόντα.

Tέσσερις μεγάλες επιγραμμικές αγορές, η Alibaba (για την AliExpress), η Amazon, το eBay και η Rakuten France, υπέγραψαν δέσμευση για την ταχεία αφαίρεση των επικίνδυνων προϊόντων που πωλούνται σ’ αυτές.

Χάρη σε διάλογο που διευκολύνθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τέσσερις μεγάλες εταιρείες επιγραμμικών αγορών δεσμεύτηκαν να ανταποκρίνονται σε κοινοποιήσεις από αρχές των κρατών μελών σχετικά με επικίνδυνα προϊόντα εντός 2 εργάσιμων ημερών και να αναλαμβάνουν δράση κατόπιν κοινοποιήσεων από πελάτες εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Η επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, Βιέρα Γιούροβα, δήλωσε: «Όλο και περισσότεροι άνθρωποι στην Ε.Ε. πραγματοποιούν αγορές στο Διαδίκτυο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο δίνει νέες δυνατότητες στους καταναλωτές, καθώς τους προσφέρει περισσότερες επιλογές σε χαμηλότερες τιμές. Οι καταναλωτές θα πρέπει να απολαμβάνουν ακριβώς την ίδια ασφάλεια όταν πραγματοποιούν αγορές στο Διαδίκτυο όπως και όταν πραγματοποιούν αγορές σε καταστήματα. Χαιρετίζω τη δέσμευση για την ασφάλεια των προϊόντων, που θα βελτιώσει περαιτέρω την ασφάλεια των καταναλωτών. Καλώ επίσης και άλλες επιγραμμικές αγορές να συμμετάσχουν σ’ αυτή την πρωτοβουλία, έτσι ώστε το Διαδίκτυο να γίνει ασφαλέστερο για τους καταναλωτές στην Ε.Ε.».

Οι διαδικτυακές πωλήσεις αντιστοιχούσαν στο 20% των συνολικών πωλήσεων στην Ε.Ε. το 2016 (Eurostat). Όλο και περισσότερα επικίνδυνα προϊόντα που έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πωλούνται στο Διαδίκτυο. Αυτό δείχνει την ανάγκη όλες οι επιγραμμικές αγορές να εξακολουθήσουν και να εντείνουν περαιτέρω τις προσπάθειές τους όσον αφορά την αφαίρεση των επικίνδυνων προϊόντων.

Η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο της Ε.Ε. θεσπίζει διαδικασίες κοινοποίησης και απόσυρσης ως προς το προβληματικό διαδικτυακό περιεχόμενο, αλλά δεν τις ρυθμίζει με λεπτομέρεια. Σήμερα, αυτές οι τέσσερις μεγάλες επιγραμμικές αγορές συμφώνησαν σε μια σειρά δεσμεύσεων, ώστε να διασφαλίζεται η καλή προστασία των καταναλωτών στην Ε.Ε. 

Ο όμιλος Alibaba (για την AliExpress), η Amazon, το eBay και η Rakuten France δεσμεύονται να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα:
– να ανταποκρίνονται εντός δύο εργάσιμων ημερών στις κοινοποιήσεις τις οποίες απευθύνουν οι αρχές στα σημεία επαφής των εταιρειών σχετικά με την αφαίρεση καταχωρίσεων που προσφέρουν μη ασφαλή προϊόντα. Οι εταιρείες θα πρέπει να παρακολουθούν το ζήτημα και να ενημερώνουν τις αρχές σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν·
– να παρέχουν στους πελάτες έναν σαφή τρόπο για την κοινοποίηση καταχωρίσεων επικίνδυνων προϊόντων. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις θα αντιμετωπίζονται με ταχύτητα και θα παρέχεται η κατάλληλη απάντηση εντός πέντε εργάσιμων ημερών·
– να συμβουλεύονται τις πληροφορίες σχετικά με ανακληθέντα/επικίνδυνα προϊόντα, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της Ε.Ε. για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα, καθώς και τις πληροφορίες από άλλες πηγές, όπως από τις αρχές επιβολής του νόμου, και να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ως προς τα εν λόγω προϊόντα, όταν αυτά μπορούν να εντοπιστούν·
– να παρέχουν ειδικά ενιαία σημεία επαφής για τις αρχές των κρατών μελών της Ε.Ε. όσον αφορά τις κοινοποιήσεις για επικίνδυνα προϊόντα και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας ως προς θέματα που αφορούν την ασφάλεια των προϊόντων·
– να λαμβάνουν μέτρα με στόχο την αποτροπή της επανεμφάνισης καταχωρίσεων για επικίνδυνα προϊόντα οι οποίες έχουν αφαιρεθεί·
– να παρέχουν πληροφόρηση/εκπαίδευση στους πωλητές ως προς τη συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία για την ασφάλεια των προϊόντων, να απαιτούν απ' αυτούς να συμμορφώνονται με τον νόμο και να τους παρέχουν τον σύνδεσμο προς την ενωσιακή νομοθεσία για την ασφάλεια των προϊόντων. 

Επόμενα βήματα 
Οι επιγραμμικές αγορές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογούν κάθε έξι μήνες την πρόοδο που σημειώνεται σχετικά με τις δεσμεύσεις, δημοσιεύοντας σχετική έκθεση.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει και άλλες επιγραμμικές αγορές να ακολουθήσουν το παράδειγμα των τεσσάρων εταιρειών που βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή αυτής της πρωτοβουλίας και να υπογράψουν τη δέσμευση, ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση της ασφάλειας των προϊόντων στο Διαδίκτυο για τους καταναλωτές στην Ε.Ε.

Διαβάστε τη Δέσμευση για την ασφάλεια των προϊόντων.