Επεξηγήσεις σχετικά με ελαιοσυγκομιδή και ελαιοτριβεία την εποχή της 2ης καραντίνας

0

Βιώνουμε το 2° lockdown του κορωνοϊού, ωστόσο οι μετακινήσεις των εργαζομένων στον πρωτογενή τομέα θα διεξάγονται κανονικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Καταναλωτή κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη.

Συγκεκριμένα, όπως διευκρινίζεται στην ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/4899/Β/06.11.2020 σχετικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας: επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο, μεταξύ αυτών και οι μετακινήσεις με σκοπό τη συγκομιδή αγροτικών προϊόντων (Άρθρο 3, παράγραφος 2, ιδ).

Για την περίπτωση μετακίνησης με σκοπό την ελαιοσυγκομιδή δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της βεβαίωσης τύπου Α, αλλά απαιτείται η προσκόμιση δήλωσης καλλιέργειας που υποβάλλεται στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), μαζί με σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης της σχετικής εντολής, κατά περίπτωση.
Οι βεβαιώσεις της παρούσας υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης για τον υπογράφοντα και η τυχόν ψευδής δήλωση επιφέρει τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

Παραθέτουμε εδώ ολόκληρη την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342 με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.