Κυριακή, 16 Ιουνίου, 2024

Για την Τουρκία η προστασία των ελαιώνων θεωρείται καθήκον προς την ανθρωπότητα

ο ελαιόκαρπος θεωρείται ένας ιερός καρπός

Στη βορειοδυτική επαρχία του Balıkesir, πραγματοποιείται μια σημαντική προσπάθεια για την προστασία των ελαιώνων, με περίπου 180.000 ελαιόδεντρα σε 1.750 αγροτεμάχια να τίθενται υπό προστασία από τη Γενική Διεύθυνση των Ιδρυμάτων.

Χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες παρακολούθησης, όπως αεροπορική και εδαφική παρακολούθηση με drones και συστήματα LIDAR, η Γενική Διεύθυνση καταγράφει τον αριθμό και την τοποθεσία των ελαιοδέντρων, ενώ προβαίνει σε περιοδικούς ελέγχους για τη διασφάλιση της προστασίας τους. Η προστασία των ελαιώνων θεωρείται καθήκον προς την ανθρωπότητα, ενώ η παράδοση της Τουρκίας στην καλλιέργεια των ελιών αναγνωρίζεται και προστίθεται στην λίστα της UNESCO για την ανθρώπινη πολιτιστική κληρονομιά (βλ. H Τουρκία επέτυχε την αναγνώριση της ελαιοκομίας της ως άϋλη πολιτισμική κληρονομιά της UNESCO )

Συγκεκριμένα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη Hurriyet Daily News, ο υπεύθυνος του πρόγράμματος με το σύστημα παρακολούθησης δηλώνει «Στην Τουρκία ο ελαιόκαρπος θεωρείται ένας ιερός καρπός. Η διατήρηση του ελαιόκαρπου, ο οποίος είναι πηγή θεραπείας για τον άνθρωπο, είναι καθήκον μας στην εξυπηρέτηση της ανθρωπότητας. Η γενική διεύθυνση θα συνεχίσει να προστατεύει τους ελαιώνες και να τους επεκτείνει».