Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021

Το IOC και το CIA ενώνουν τις δυνάμεις τους με σκοπό την προώθηση της Μεσογειακής Διατροφής

Το CIA συνεργάζεται και πάλι με το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας για να ενσωματώσει στοιχεία από προηγούμενες δράσεις του IOC που αφορούσαν την κληρονομιά της Μεσογειακής Διατροφής