Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021

Κατανοούν οι καταναλωτές τους ισχυρισμούς υγείας για το ελαιόλαδο;

Μικρό φαίνεται πως είναι το ποσοστό του καταναλωτικού κοινού που πραγματικά κατανοεί τη την έννοια των ισχυρισμών υγείας στις συσκευασίες εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου.

Μπορεί η εισαγωγή των ισχυρισμών υγείας στη σήμανση τροφίμων να είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση και τη στροφή των καταναλωτών σε υγιεινές διατροφικές επιλογές, ωστόσο μικρό φαίνεται πως είναι το ποσοστό του καταναλωτικού κοινού που πραγματικά κατανοεί τη σημασία και την έννοια αυτών των ισχυρισμών στις συσκευασίες του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου.

Το παραπάνω γεγονός αποδεικνύει μελέτη από την Ιταλία η οποία διερεύνησε το δείκτη κατανόησης των εγκεκριμένων ισχυρισμών υγείας για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο μέσω ερωτηματολογίων σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα Ιταλών καταναλωτών.

Από την έρευνα προέκυψε ότι μόνο το 36% των ερωτηθέντων αντιλαμβάνεται το περιεχόμενο των ισχυρισμ