Βαρύ τίμημα χαμηλών τιμών για το ρεκόρ εξαγωγών του ισπανικού ελαιολάδου

0

Την περίοπτη θέση του ελαιολάδου στην κατάταξη των ισπανικών εξαγωγών αντικατοπτρίζει η έκθεση που πρόσφατα εξέδωσε το Υπουργείο Γεωργίας για το 2019. Το ελαιόλαδο αντιπροσωπεύει το 71% των εξαγωγών της κατηγορίας Έλαια και Λίπη, ερχόμενο τρίτο σε σειρά σημαντικότητας, μετά το χοιρινό κρέας και την ομάδα των εσπεριδοειδών. Όμως το ρεκόρ των ποσοτήτων συνοδεύεται από την πτωτική πορεία των τιμών του ελαιολάδου.

Εξαγωγές ελαιολάδων

Το έτος 2019 οι εξαγωγές έφτασαν τους 1.077.213 τόνους, δηλαδή 19,6% περισσότεροι από το 2018. Μεταξύ του διαστήματος 2015-2019 οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 10,7%, φτάνοντας τη μέγιστη τιμή τους το 2017 με εξαγωγές αξίας 3.674,68 εκ. €. Παράλληλα οι τιμές ανά κιλό κυμάνθηκαν στα 2,72€ έναντι των 3,37€/κιλό του 2018.

Εισαγωγές

Κατά το 2015-2019 η αξία των εισαγωγών ακολούθησε αρνητική πορεία καθώς μέσα σε αυτό το διάστημα μειώθηκαν κατά 41,8% και 35,7% τον τελευταίο χρόνο.

Οι εισαγόμενες ποσότητες μειώθηκαν κατά 20,8% συγκριτικά με το 2015 και 10,8% συγκριτικά με το 2018. Οι τιμές ανά κιλό επίσης μειώθηκαν από τα 3,04€ στα 2,19€.

Τιμές και προορισμοί

Το 60% των εξαγωγών είχε ως προορισμό την ΕΕ, με κύρια χώρα την Ιταλία (δηλαδή χύμα) ενώ ακολουθούν Πορτογαλία και Γαλλία. Από τις τρίτες χώρες κύριοι εισαγωγείς είναι οι ΗΠΑ, Ιαπωνία και Κίνα.

Ισοζύγια και εξέλιξη της ισπανικής αγοράς ελαιολάδου 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019 Διαφορά 2019/2018
Εξαγωγές

(εκ. €)

2.646,78 3.182,60 3.674,68 3.036,14 2.931,05 -3,50%
Εξαγωγές (ποσότητα σε t) 755.699 924.483 943.106 900.307 1.077.213 19,60%
Εξαγωγές: τιμή ανά κιλό 3,50 3,15 3,90 3,37 2,72 -19,30%
Εισαγωγές

(εκ. €)

559,44 297,44 341,79 506,50 325,56 -35,70%
Εισαγωγές (ποσότητα σε t) 187.602 103.615 104.377 166.482 148.562 -10,80%
Εισαγωγές: τιμή ανά κιλό 2,98 2,87 3,27 3,04 2,19 -28.00%
Ισοζύγιο: Εξαγωγές – Εισαγωγές

(εκ. €)

2.087,34 2.885,16 3.332,89 2.529,64 2.605,49 3,00%