Σημαντικές διαπιστώσεις της Ε.Ε. για την αγορά ελαιολάδου της 2019/20 και εκτιμήσεις για την 2020/21

0
Ευγενική παραχώρηση SOVENA

Η αύξηση της κατανάλωσης ελαιολάδου παρά την καραντίνα, με ταυτόχρονο ρεκόρ εξαγωγών και υψηλές εισαγωγές αποτελούν από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της πρόσφατης μελέτης που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ανασκόπηση της ελαιοκομικής σεζόν 2019/20 που συμπληρώνεται με τις εκτιμήσεις σχετικά με την τρέχουσα καμπάνια:

Ανασκόπηση της 2019/20 

Εξαγωγές

Ρεκόρ ποσοτήτων σημείωσαν οι ευρωπαϊκές εξαγωγές κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2019- Ιουλίου 2020 ενώ μέχρι το τέλος της σεζόν υπολογίστηκε ότι θα έφταναν τους 820.000 τόνους. Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγικές ποσότητες με προορισμό της ΗΠΑ παρουσίασαν αύξηση κατά 16%, προς Βραζιλία κατά 32%, προς Ηνωμένο Βασίλειο 32%,προς Ιαπωνία 3% και προς Κίνα κατά 3%.

Οι παραπάνω χώρες αποτελούν τον κύριο όγκο των ευρωπαϊκών εξαγωγών (70%).

Ευρωπαϊκές εξαγωγές ελαιολάδου 2019/20 ανά μήνα και χώρα προορισμού, Πηγή Eurostat

Ωστόσο, η αξία των εξαγωγών δεν είχε την ανάλογη αυξητική πορεία, πέφτοντας κατά 3% σε ΗΠΑ και περίπου 10% σε Κίνα και Ιαπωνία.

Εισαγωγές

Συγκριτικά με την τελευταία πενταετία, σημαντική αύξηση παρουσίασαν και οι εισαγωγές ελαιολάδου στην ΕΕ  φτάνοντας σχεδόν τους 240.000 τόνους, το 90% των οποίων ήταν τυνησιακής προέλευσης (κυρίως για τελειοποίηση και επανεξαγωγή, σε προορισμούς όπου τα ευρωπαϊκά προϊόντα υφίστανται δασμολογική επιβάρυνση, όπως π.χ. ΗΠΑ).

Κατανάλωση- Αποθέματα

Η έρευνα της ΕΕ συμπεραίνει ότι η καραντίνα ενίσχυσε την κατανάλωση ελαιολάδου κατά 3%, παρά την υπολειτουργία της εστίασης και του τουρισμού, προκαλώντας τελικά μείωση κατά 20% των αποθεμάτων ελαιολάδου.

Προβλέψεις για το 2020/21

Παραγωγή

Η ευρωπαϊκή παραγωγή αναμένεται στους 2,2 εκατ. τόνους, δηλαδή 17% αυξημένη σε σχέση με πέρυσι. Για την Ελλάδα η ΕΕ προβλέπει μία παραγωγή στους 280.000 τόνους ενώ περίπου στα ίδια νούμερα προβλέπεται και η παραγωγή της Ιταλίας (290.000 τόνοι). Όσο για την Ιβηρική χερσόνησο η μελέτη εκτιμά ότι η ανομβρία και τα θερμά επεισόδια που έλαβαν χώρα θα διαμορφώσουν την φετινή ισπανική παραγωγή στους 1.550.000 τόνους και την πορτογαλική στους 100.000.

Εξαγωγές

Τα υπάρχοντα αποθέματα στις χώρες προορισμού αλλά και ο μεγάλος όγκος εμπορικών συναλλαγών που προηγήθηκε αναμένεται να επιφέρουν μείωση των εξαγωγών ελαιολάδου για την τρέχουσα σεζόν (οι εξαγωγές εκτιμώνται ότι θα κυμανθούν στους 790.000 τόνους).

Εισαγωγές

Μειωμένες αναμένονται και οι εισαγωγές ελαιολάδου στην Ένωση, λόγω τόσο της χαμηλής διαθεσιμότητας ελαιολάδου στις τρίτες χώρες (π.χ λόγω μείωσης παραγωγής της Τυνησίας) αλλά και λόγω της μειωμένης εξαγωγικής κίνησης.

Κατανάλωση- Αποθέματα

Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, η ευρωπαϊκή κατανάλωση προβλέπεται αυξημένη κατά 3,5%, γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με την μείωση των εξαγωγών θα έχει ως αποτέλεσμα μία σταθερότητα στην ποσότητα των αποθεμάτων για το 2020/21.

Ευρωπαϊκή παραγωγή, κατανάλωση, εισαγωγές, εξαγωγές και αποθέματα ελαιολάδου 2010-2021, Πηγή Eurostat