Η πορεία της κατανάλωσης στην Ισπανία, οδηγός των εξελίξεων

Το πρόσφατο 7μηνο της πανδημίας η κατανάλωση παραμένει ανεπηρέαστη

0

Πτώση του εξαιρετικού παρθένου, άνοδος του κοινού παρθένου. Αυτό, μεταξύ άλλων, προκύπτει έχοντας τα πλήρη και αξιόπιστα στοιχεία της κατανάλωσης στην Ισπανία από την Ένωση Τυποποητών Βρώσιμων Ελαίων, ANIERAC, (τον ας πούμε δηλαδή ισπανικό ΣΕΒΙΤΕΛ), και μάλιστα ταξινομημένα για τις διάφορες ποιοτικές κατηγορίες και τα χρονικά διαστήματα από την αρχή της εμπορικής περιόδου 2020/21, δηλ. από τον Οκτώβριο 2020.

Οι πωλήσεις του Απριλίου 2021

Παρατηρούμε αύξηση των ελαιολάδων γενικώς κατά 12,7% αλλά ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των σπορελαίων κατά 35,9% σε σύγκριση με πέρυσι. Αν και το (κοινό) παρθένο παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση (+38,3%) ωστόσο οι κατηγορίες του εξαιρετικού παρθένου και  του ελαιόλαδου «ελαφρύ/ light/ suave» έχουν τα μεγαλύτερα μερίδια από 9,2 εκατ. λίτρα το καθένα. Οι συνολικές πωλήσεις των φυτικών ελαίων αυξήθηκαν κατά 18,51% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2020.

Πωλήσεις ελαίων στην αγορά της Ισπανίας (εκατ. λίτρα)
Κατηγορία Απρίλιος 2020 Απρίλιος 2021 % διαφορά
Εξαιρετικό παρθένο 10,6 9,2 -13,66
Παρθένο 1,4 1,9 38,33
Ελαιόλαδο ελαφρύ (suave) 7,9 9,2 17,02
Ελαιόλαδο έντονο(intenso) 4,0 4,2 4,12
Σύνολο ελαιολάδων 11,9 13,4 12,68
Σύνολο σπορέλαιων 19,3 26,2 35,92
Γενικό σύνολο 43,8 51,9 18,51

 

Οι πωλήσεις ελαίων κατά το 2021

Από την αρχή του έτους μέχρι και τον Απρίλιο ήταν σημαντική κατά 14,5% η μείωση της κατανάλωσης του εξαιρετικού παρθένου, που συμπαρέσυρε και το σύνολο των ελαιολάδων σε μείωση 7%. Οι πωλήσεις των σπορελαίων μειώθηκαν λιγότερο, κατά 5,5%, και ο μόνος κερδισμένος ήταν το πυρηνέλαιο με άνοδο +11,6%.

Πάντως, η αγορά είναι κομμένη σε σχεδόν ίσα μερίδια μεταξύ ελαιολάδων (50,5%) και σπορελαίων (49,5%), όπου το ηλιέλαιο κατέχει τη μερίδα του λέοντος.

Η εμπορική περίοδος 2020/21

Το διάστημα Οκτώβριος 2020/ Απρίλιος 2021, σύμφωνα με το Olimerca, η κατανάλωση διατηρείται βρίσκεται περίπου στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα Οκτωβρίου-Απριλίου της σεζόν 2019/20.

Το μεγαλύτερο μερίδιο πωλήσεων ελαιολάδου, με 79,10 εκατ. λίτρα, αντιστοιχεί σε εξαιρετικό παρθένο, παρόλο παρουσιάζει μία πτώση της τάξης του 7,62% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης σεζόν. Αντιθέτως, οι πωλήσεις του παρθένου οι οποίες ανήλθαν στα 14,87 εκατ. λίτρα παρουσιάζουν μία αύξηση του 14,36%, ενώ μικρή αύξηση υπήρξε και στις κατηγορίες των ελαιολάδων «suave»(ελαφρύ) και «intenso(έντονο) με ποσότητες πωλήσεων στα 73,57 και 31,76 εκατ. λίτρα αντίστοιχα.

Συμπεράσματα

Ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι το πρόσφατο 7μηνο της πανδημίας η κατανάλωση παραμένει ανεπηρέαστη. Συμβαίνουν όμως σημαντικές ανακατατάξεις μεταξύ των διαφόρων τύπων και ποιοτικών κατηγοριών, που, προφανώς, οφείλονται στις έντονες διακυμάνσεις των τιμών των ελαιολάδων όπως και των σπορελαίων τους τελευταίους μήνες. Αυτά όλα αφορούν στην Ισπανία και στο μοντέλο της εμπορίας που επικρατεί σύμφωνα με τα όσα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και με τον Juan Vilar στις 9 Ιουνίου.