Οι ισπανικές κοοπερατίβες αποσύρουν 300.000 τόνους!

0

Την κρίσιμη στιγμή, ενώ οι δεξαμενές έχουν ξεχειλίσει από τα αποθέματα ελαιολάδου, ενώ οι τιμές κατρακυλούν και οι Ισπανοί ελαιοπαραγωγοί βγαίνουν στους δρόμους της Χαέν να διαμαρτυρηθούν, η αναμενόμενη κίνηση έγινε!

Οι ισπανικοί συνεταιρισμοί (κοοπερατίβες) συμφώνησαν μεταξύ τους να αποσύρουν προσωρινά από την αγορά περί τους 300.000 τόνους, οι οποίοι θα αποθεματοποιηθούν σε ένα είδος «εθνικής παρέμβασης». Το νομικό πρόσωπο που θα επωμιστεί αυτό το έργο είναι η CECASA, μια μορφή συνεταιριστικής Ανώνυμης Εταιρείας.

Επιβεβαιώνεται έτσι απόλυτα το olivenews.gr το οποίο έγραφε «Τυχαία ή όχι, τα τελευταία 24ωρα οι τιμές κατρακυλούν δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για λήψη έκτακτων μέτρων είτε σε εθνικό είτε/και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να αντιμετωπιστούν αυτές οι “έκτακτες καταστάσεις διατάραξης της αγοράς”. Ίδωμεν.» (Ες αύριον τα σπουδαία, 28/05)

Προκειμένου να αποφύγουν την ποιοτική υποβάθμιση των ελαιολάδων που θα αποθεματοποιηθούν, οι κοοπερατίβες ίσως περιοριστούν μόνο σε βιομηχανικά (λαμπάντε), τα οποία έχουν μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο. Ωστόσο, η τακτική αυτή κίνηση δεν απαντά στα πιο μακροπρόθεσμα ζητήματα που θα προκύψουν από την ανισορροπία στην αγορά λόγω υπερπροσφοράς, ιδίως αν λάβουμε υπ’ όψη και την επερχόμενη εσοδεία 2019/20.

Είναι φανερό ότι οι κοοπερατίβες κινούνται με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Γεωργίας, το οποίο θα αναθέσει στην Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου να συντονίσει μια «αυτορρύθμιση», όλων όσων μετέχουν στην αγροδιατροφική αλυσίδα αξίας, ώστε οι τιμές που θα επικρατούν να επιτρέπουν την ομαλή ανάπτυξη του τομέα.

Έστω και χωρίς να λέγεται, είναι φανερό ότι έχει εξασφαλιστεί και η -σιωπηρή έστω- αποδοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να μην θεωρηθούν αυτά τα μέτρα ότι καταστρατηγούν τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Με πληροφορίες από το www.olimerca.com