Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021

Οι εξαγωγές επιτραπέζιας ελιάς της Ε.Ε.

Τη "μερίδα του λέοντος" όσον αφορά τις εισαγωγές από την Ε.Ε. κατέχουν οι ΗΠΑ (150.000 τόνους περίπου)

Το τέταρτο κεφάλαιο της έρευνας του olivenews.gr είναι αφιερωμένο στο εμπόριο των επιτραπέζιων ελιών και ειδικότερα στις εξαγωγές των κρατών μελών της Ε.Ε. προς τις Τρίτες χώρες όπως παρουσιάστηκαν την έκθεση της Ευρ. Επιτροπής.

Από τα στοιχεία του σχεδιαγράμματος, διαφαίνεται η μετά την 2015/16 αύξηση και στη συνέχεια σταθεροποίηση των ποσοτήτων που εξάγονται από την Ε.Ε..

Σχεδιάγραμμα: Οι εξαγωγές Επιτραπέζιας Ελιάς της Ε.Ε. προς τις τρίτες χώρες για την περίοδο 2020/21