Με οδηγό τα λαμπάντε όλη η Ισπανία πάνω από τα 3 €

Τελείως διαφορετική από την Ελλάδα συμπεριφορά, να δίνουν τον τόνο στην αγορά τα λαμπάντε τα οποία «σέρνουν τον χορό»

0

Με συμπεριφορά ταύρου που έχουμε διαπιστώσει στο οlivenews.gr εδώ και πολύ καιρό, οι τιμές ελαιολάδου στην Ισπανία συνεχίζουν να καταρρίπτουν το ένα φράγμα μετά το άλλο.

Η νέα είδηση είναι ότι και οι τρεις ποιοτικές κατηγορίες, δηλαδή το έξτρα, το κοινό παρθένο και το λαμπάντε βάσης 1ο την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκαν πάνω από τα 3 ευρώ.

Σύγκριση προηγούμενης εβδομάδας με προηγούμενο μήνα

Μέση σταθμισμένη τιμή όλων των ποιοτήτων Έξτρα Κοινό παρθένο Λαμπάντε 1ο
3,177 3,38 3,17 3,07
2,780 2,93 2,67 2,42
+ 14,3% + 15,4% +18,5% +26,7%

 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η άνοδος των τιμών συνδυάζεται και με αύξηση των ποσοτήτων συναλλαγών. Εδώ να σημειώσουμε ότι πρόκειται για πραγματικές καταμετρημένες ποσότητες και όχι «θεωρητικές» (δηλ. «τηλεφωνήσαμε σε ένα ελαιοτριβείο και μας είπαν ότι η τιμή είναι…» )

Επιβεβαιώνεται η τελείως διαφορετική από την Ελλάδα συμπεριφορά να δίνουν τον τόνο στην αγορά τα λαμπάντε τα οποία «σέρνουν τον χορό» έλκοντας ανοδικά και τις υπόλοιπες ποιοτικές κατηγορίες.

Αποποίηση ευθύνης: Οι παραπάνω πληροφορίες προέρχονται από αξιόπιστες πηγές και έχουν διασταυρωθεί για την ορθότητά τους. Ωστόσο, κατ’ ουδένα τρόπο δεν πρέπει να θεωρηθούν ως συμβουλές εμπορικών πράξεων για τις οποίες ο συγγραφέας δεν φέρει καμία ευθύνη.