Ο Έλληνας ελαιοπαραγωγός έχει τη φθηνότερη τιμή της Μεσογείου

Ελληνικό ελαιόλαδο, το φτηνότερο από όλες τις βασικές ελαιοπαραγωγικές χώρες της Μεσογείου,

0

 

 

Πίνακας 1. Σύγκριση τιμών παραγωγού μεταξύ των 4 βασικών χωρών και ανά ποιοτική κατηγορία – Απρίλιος 2021 (τιμές σε €/κιλό)
Χώρα Εξαιρετικό παρθένο Λαμπάντε Διαφορά τιμής Ποσοστιαία διαφορά
Ισπανία 3,41 3,05 +0,36 +11,7%
Ιταλία 4,65 2,51 +2,14 +85,3%
Ελλάδα 3,32 2,44 +0,88 +36,1%
Τυνησία 3,33 3,08 +0,25 +8,1%

Πηγή: Ismea

 

Πίνακας 2. Εξέλιξη τιμών εξαιρετικού παρθένου και λαμπάντε, 

Ιανουάριος-Μάιος 2021, (τιμές σε €/κιλό)

Ισπανία Ιταλία Ελλάδα Τυνησία
Εξτρα

παρθένο

Λαμπάντε Εξτρα

παρθένο

Λαμπάντε Εξτρα

 παρθένο

Λαμπάντε Εξτρα παρθένο Λαμπάντε
1/2021 2,59 1,91 4,77 1,65 2,64 1,53 2,48 1,95
3/2021 2,74 2,29 4,73 1,97 2,81 1,68 2,83 2,08
4/2021 2,89 2,48 4,65 2,05 2,85 1,75 2,93 2,33
5/2021 3,41 3,05 4,54 2,51 3,32 2,44 3,33 3,08
Διαφορά τιμής 0,82 1,14 -0,23 0,86 0,68 0,91 0,85 1,13
% μεταβολή 31,7 59,7 -4,8 52,1 25,8 59,5 34,3 57,9

Πηγή: Ismea

Και οι δύο πίνακες επιβεβαιώνουν για μια ακόμη φορά τα βαθειά και επιδεινούμενα διαρθρωτικά προβλήματα του ελληνικού ελαιολάδου, που το έχουν οδηγήσει -παρά την υψηλή του ποιότητα- να είναι το φτηνότερο από όλες τις βασικές ελαιοπαραγωγικές χώρες της Μεσογείου, ακόμη και από την Τυνησία.