Εύρημα: Αύξηση στη διεθνή κατανάλωση του ελαιολάδου, μείωση των επιτρ. ελιών λόγω κορωνοϊού

0

Αναπάντεχα και πολύ σημαντικά ευρήματα έφερε η επεξεργασία του olivenews.gr των στοιχείων που έδωσε στη δημοσιότητα το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας (IOC) σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις του διεθνούς εμπορίου.

Κατ΄αρχήν είναι πολύ ενθαρρυντική η διαπίστωση του IOC ότι το διεθνές εμπόριο (οι εισαγωγές ελαιολάδου) των 7 μεγαλυτέρων χωρών εισαγωγής (Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Κίνα, Ιαπωνία, Ρωσία, ΗΠΑ) παρουσιάζουν σημαντική άνοδο κατά 9,02% (δηλαδή από 437.815 τόνους σε 481.236 τόνους), το α΄ 9μηνο του τρέχοντος έτους Οκτωβρίου 2919/ Μαΐου 2020 έναντι του αντίστοιχου περυσινού 2018/19.

Η επίπτωση του κορωνοϊού

Από την περαιτέρω επεξεργασία του olivenews.gr προκύπτει το εξής πολύ σημαντικό εύρημα: Για το διάστημα Οκτωβρίου 2019 – Φεβρουαρίου 2020 η αύξηση των εισαγωγών ήταν μόλις 2,19%, ενώ για το επόμενο διάστημα Μάρτιος έως και Μάϊος 2020, δηλαδή τους μήνες της πανδημίας του Covid-19, η αύξηση εκτοξεύθηκε στο +18,29% σε σχέση με το 2018/19. Επιβεβαιώνεται έτσι, ότι, τους πρώτους τουλάχιστον μήνες του κορωνοϊού η κατανάλωση αυξήθηκε, ακόμη και στις μη ελαιοπαραγωγές χώρες, γιατί λιανικό εμπόριο και καταναλωτές αποθεματοποίησαν ελαιόλαδο. Μένει να φανεί η καταναλωτική συμπεριφορά και τους επόμενους μήνες.

Από τα στοιχεία του IOC προκύπτει ότι όλες μεν οι χώρες αύξησαν τις εισαγωγές /κατανάλωσή τους, αλλά με άνισους ρυθμούς από  τον Καναδά (+18%) έως την Ιαπωνία (+3%).

Σύγκριση ποσοτήτων εισαγωγών ελαιολάδου

τους μήνες του κορωνοϊού  (Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος), ποσότητες σε τόνους

Χώρα 2018/19 2019/20 Διαφορά
Αυστραλία 7.503,9 9.693,5 +22,59%
Βραζιλία 24.342,1 29.225,9 +16,71%
Καναδάς 12.767 18.579,3 +31,94%
Κίνα 9.921,6 9.932,1 +0,11%
Ιαπωνία 18.441,9 18.313,5 -0,70%
Ρωσία 6.573,1 9.063,6 +27,48%
Η.Π.Α 87.377,3 109.295,4 +20,05%

Πηγή: International Olive Council

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται οι ποσότητες εισαγωγών ελαιολάδου και πυρηνελαίου για το 9μηνο Οκτωβρίου – Μαΐου τις εμπορικές περιόδους 2018/19 και  2019/20.

Χώρα 2018/19 2019/20 Διαφορά
Αυστραλία 20.963 22.390,1 +7,58%
Βραζιλία 61.903,8 74.204,5 +16,58%
Καναδάς 31.701,4 38.785,5 +18,26%
Κίνα 30.198,6 33.372,5 +9,51%
Ιαπωνία 44.171,6 45.533,8 +2,99%
Ρωσία 18.358 21.725,1 +15,50%
Η.Π.Α 230.788,2 245.224,5 +5,89%

πηγή: International Olive Council

Η επιτραπέζια ελιά

Ο τομέας των επιτραπέζιων ελιών είχε διαφορετική πορεία από του ελαιολάδου. Για τις 4 χώρες που καταγράφει το IOC (Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, ΗΠΑ), για το διάστημα  από Σεπτέμβριο μέχρι Απρίλιο, το μεν 2018/19 ήταν 213.318 τόνοι ενώ το 2019/20 παρατηρείται μια οριακή αύξηση 0,23% φθάνοντας τους 213.800 τόνους.

Ακόμη πιο έντονα διαφορετική ήταν η συμπεριφορά σε σύγκριση με το ελαιόλαδο, που εντόπισε η περαιτέρω ανάλυση του olivenews.gr. Στις επιτραπέζιες ελιές, ενώ το διάστημα Σεπτέμβριος – Φεβρουάριος (προ κορωνοϊού) η αύξηση ήταν 7,16%, αντιθέτως, για τους μήνες του κορωνοϊού Μάρτιο και Απρίλιο παρατηρείται σημαντική μείωση 23% (πάντοτε αναφερόμενοι στην εμπορική περίοδο 2019/20 εν σχέσει με την 2018/19. Επίσης και εδώ θα πρέπει να αναμένουμε τους επόμενους μήνες.

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται οι ποσότητες εισαγωγών επιτραπέζιων ελιών για το 2018/19 και το 2019/20.

Χώρα 2018-19 2019-20 Διαφορά
Αυστραλία 12.392,1 10.442,3 -18,67%
Βραζιλία 79.652,9 83.277,3 +4,35%
Καναδάς 20.801,5 21.777 +4,48%
Η.Π.Α. 100.471,4 98.303,2 -2,21%

Πηγή: International Olive Council

Σύγκριση ποσοτήτων εισαγωγών επιτραπέζιας ελιάς τους μήνες του κορωνοϊού (Μάρτιος-Απρίλιος)

Χώρα 2018-19 2019-20 Διαφορά
Αυστραλία 3.438,7 2.502,4 -37,42%
Βραζιλία 18.907,2 16.728,6 -13,02%
Καναδάς 5.767,2 5.831,9 +1,11%
Η.Π.Α. 32.360,5 24.102,7 -34,26%

Πηγή: International Olive Council

Οι τιμές παραγωγού για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας (IOC), τα οποία πρωτογενώς προέρχονται από τις χώρες – μέλη, ο Ιταλός ελαιοπαραγωγός συνεχίζει να απολαμβάνει τιμές πολύ υψηλότερες του Έλληνα και του Ισπανού. Μάλιστα το χάσμα -άνω του ενός ευρώ- τους τελευταίους μήνες διευρύνθηκε γιατί οι τιμές κινήθηκαν προς αντίθετες κατευθύνσεις, ανοδικά στην Ιταλία, καθοδικά σε Ισπανία και Ελλάδα.