Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021

Η Κομισιόν δημοσίευσε τα στοιχεία παραγωγής της 2020/21

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) δημοσίευσε αναλυτικά τα δεδομένα για την παραγωγή, την κατανάλωση και τις τιμές για το ελαιόλαδο και το πυρηνέλαιο, αναφορικά με την ελαιοκομική περίοδο 2020/21.

Σε πρώτη ανάγνωση, παρατηρούμε τη μείωση της παγκόσμιας παραγωγής για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αλλά και ιδίως για τις χώρες εκτός της Ε.Ε.. Αντίθετα, στις χώρες εντός Ε.Ε., η παραγωγή αυξήθηκε κατά 7% σε σχέση με πέρυσι (2019/20).

Σχεδιάγραμμα 1: Η παγκόσμια παραγωγή από την περίοδο 2015/16 έως την 2020/21