Στις ελιές η Ελλάδα είναι 2η χώρα στις εξαγωγές στις ΗΠΑ

0

Όπως το ελαιόλαδο, έτσι και οι επιτραπέζιες ελιές πραγματοποίησαν ένα μεγάλο άλμα στις εισαγωγές (κατανάλωση) των ΗΠΑ. Ωστόσο, τελείως διαφορετική σε σχέση με το ελαιόλαδο είναι η ελληνική παρουσία στις εισαγωγές επιτραπέζιων ελιών στις ΗΠΑ. Ευρισκόμενη στην 2η θέση πρωταγωνιστεί με μερίδιο 20,5% (35.177 τόνοι). Η Ισπανία και στις ελιές πρωταγωνιστεί με 76.010 τόνους και μερίδιο 44,3%, υπενθυμίζουμε πριν επιβληθούν οι δασμοί 25% του Τραμπ.

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τη διακύμανση των συνολικά εισαγόμενων ποσοτήτων από το 2007/08, με την απότομη άνοδο φέτος, 2018/19 έναντι της περυσινής περιόδου.

Επίσης, ο πίνακας δείχνει το σύνολο των εισαγωγών επιτραπέζιων ελιών στις ΗΠΑ. Τα στοιχεία είναι ανά χώρα προέλευσης.

Με πληροφορίες από το πρόσφατο Ενημερωτικό Δελτίο του ΙΟC