Θέσπιση κανόνων στην καλλιέργεια και μεταποίηση της ελιάς

0

Tην ανάγκη θέσπισης αυστηρών κανόνων στην καλλιέργεια και τη μεταποίηση της ελιάς, επισημαίνει το Επιμελητήριο Ηλείας με σκοπό την επιδίωξη των καλύτερων δυνατών προϋποθέσεων για ένα προϊόν ποιοτικά και οικονομικά προσοδοφόρο.

«Μετά το 2018, με τις μεγάλες ζημίες από δάκο και γλοιοσποριο αναμέναμε ότι το 2019 θα ήταν καλύτερο και θα επέτρεπε σε κάποιο βαθμό την αναπλήρωση των ζημιών του 2018. Πράγματι το 2019 ήταν μια χρονιά ευνοϊκή για την καλλιέργεια χωρίς παθογόνα στοιχεία, με αποτέλεσμα την συλλογή καρπών σε καλές ποσότητες και υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Οι τιμές αγοράς όμως δεν είναι οι αναμενόμενες, και δεν καλύπτουν τα έξοδα παραγωγής. Κάποιες αιτίες που συντρέχουν σε αυτή την συμπίεση των τιμών, είναι τα υψηλά αποθέματα της Ισπανίας, που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός παγκοσμίως, οι δασμοί που επέβαλαν οι ΗΠΑ στους Ισπανούς, η δυναμική είσοδος νέων μεγάλων παραγώγων στον διεθνή στίβο όπως η Τυνήσια και η Τουρκία καθώς και οι συνεχιζόμενες μεγάλες νέες σύγχρονες φυτεύσεις σε άλλα μεσογειακά κράτη όπως η Αίγυπτος. Συνεπώς βιώνουμε μια νέα πραγματικότητα που οφείλουμε να λάβουμε σοβαρά υπόψιν.

Το Ελληνικό αγνό παρθένο ελαιόλαδο το συνοδεύει η φήμη του αγνού κορυφαίου προϊόντος. Αυτό όμως άφορα μόνο τα εξαγόμενα συσκευασμένα ελαιόλαδα που δυστυχώς καλύπτουν το 10% της παραγωγής. Τα υπόλοιπα πωλούνταν χύμα στις τιμές που επιβάλει ο ανταγωνισμός. Συνεπώς είναι απαραίτητη η ενεργή συμπαράσταση της πολιτείας στην τυποποίηση τόσο σε επίπεδο καινοτόμων δράσεων εξωστρέφειας όσο και σε επίπεδο εγκαταστάσεων και μηχανημάτων.

Από πλευράς καλλιέργειας απαιτούνται νέες αυστηρές παρεμβάσεις. Οι νέες μέθοδοι που έχουν βρει γόνιμη υποδοχή από την ελαιοπαραγωγή απαιτείται να εφαρμοστούν καθολικά από όλους χωρίς εξαιρέσεις. Η αποφυγή χρήσεως κοινών λιπαντικών στα αλυσοπρίονα, η χρήση κατάλληλων σακών και κύρια ο αποκλεισμός φυτοφαρμάκων που δεν είναι κατάλληλα για την ελιά, είναι εφικτό να υλοποιηθούν. Σήμερα οτιδήποτε επιβλαβές ανιχνεύεται με επιβάρυνση για τα προϊόντα των άλλων παραγώγων τόσο από άποψη ουσίας όσο και φήμης.

Για την ελιά έχουν αρχίσει να διατυπώνονται απόψεις σχετικά με την προέλευση κάτι που ισχύει για τα κρασιά και ήδη υπάρχουν ζώνες με υψηλά χαρακτηριστικά και προφανείς άλλες τιμές (παράδειγμα ο συνεταιρισμός Αγίων Αποστόλων στην Λακωνία με φετινή τιμή 3,00 ευρώ). Πιστεύουμε ότι για την Ηλεία υπάρχουν προϋποθέσεις για ένα υψηλών προδιαγραφών ποιοτικό προϊόν. Απαιτούνται όμως συντονισμένες προσπάθειες από την πολιτεία, την Περιφέρεια, τους παραγωγούς, τους ελαιοτριβείς, τους εξαγωγείς με θέσπιση αυστηρών κανόνων στην καλλιέργεια και την μεταποίηση. Επειδή όμως για πολλά απ τα παραπάνω το κόστος είναι δυσβάστακτο καλείται η πολιτεία να συνδράμει έγκαιρα και αποτελεσματικά το παραπάνω εγχείρημα και να στηρίξει το συγκεκριμένο αγροτικό εισόδημα. Εκτίμησή μας είναι ότι η πίεση στις τιμές θα συνεχισθεί και οφείλουμε να ανπδράσουμε άμεσα γιατί κινδυνεύουμε να χάσουμε και τις αγορές που με κόπο έχουμε κατακτήσει.

Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνουμε ενέργειες κατηγοριοποίησης του Ηλειακού αγνού παρθένου ελαιολάδου σε βιολογικά, προστατευόμενη ονομασία προέλευσης και προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης ώστε να εξειδικευτεί ο τόπος προέλευσης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του με προφανές θετικές συνέπειες στις τιμές. Επισημαίνουμε όμως ότι απαραίτητα στοιχεία για ποιοτικό προϊόν είναι ο απόλυτος αποκλεισμός παρουσίας φυτοφαρμάκων και πλαστικοποιητών (από μη κατάλληλα έλαια λίπανσης αλυσοπρίονων) στο τελικό προϊόν. Και ας μην ξεχνάμε, σήμερα τα πάντα ανιχνεύονται».

Πηγή: Πρώτη Ηλείας