Τα αποθέματα ελαιολάδου στην ΕΕ αυξάνονται 35%

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ανασκόπηση της ελαιοκομικής χρονιάς 2017/18, με προσωρινά ακόμη δεδομένα, από τα οποία προκύπτει μία αύξηση των τελικών αποθεμάτων, που θα φτάσουν περίπου τους 433.000 τόνους έναντι 320.000 τόνων με τους οποίους άρχιζε η εσοδεία. Αυτό αντιστοιχεί σε μία αύξηση 35%.

Σε σχέση με τις εξαγωγές και με προκαταρκτικά ακόμη στοιχεία, η εσοδεία 2017/18 ανέρχεται συνολικά σε 578.000 τόνους ελαιολάδου που στάλθηκαν εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αριθμός που αυξάνεται κατά 3% σε σχέση με τη προηγούμενη εσοδεία, οπότε και εξήχθησαν 558.000 τόνοι.

Επιπλέον, οι εισαγωγές εκτός Ευρώπης ήταν επίσης πιο υψηλές, φτάνοντας τους 160.000 τόνους, έναντι 91.000 τόνων της προηγούμενης εσοδείας, το οποίο αντιστοιχεί σε αύξηση 75%.

Όσον αφορά τη παραγωγή, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασε τους 2.174.000 τόνους ελαιολάδου, έναντι 1.752.000 τόνων το 2016/17, το οποίο συνεπάγεται μία αύξηση 24%.

Σχετικά με την κατανάλωση, κάθε φορά είναι περισσότεροι αυτοί που ανακαλύπτουν τα οφέλη αυτού του προϊόντος και για αυτό είναι μεγαλύτερη η κατανάλωσή του. Έτσι, το 2017/18 κλείνει συνολικά με 1.574.000 τόνους ελαιολάδου που καταναλώθηκαν, έναντι 1.399.000 τόνων της προηγούμενης εσοδείας, γεγονός το οποίο αντιστοιχεί σε αύξηση 12,5%.

Ευρωπαϊκό ισοζύγιο εσοδείας (1.000 τόνοι)
  2017/18 2018/19 (πρόβλεψη)
Αρχικό απόθεμα 440 320
Παραγωγή 1.752 2.174
Εισαγωγές εκτός ΕΕ 91 160
Εξαγωγές εκτός ΕΕ 558 578
Κατανάλωση 1.399 1.574
Τελικό απόθεμα 320 433

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Απόδοση από: www.olimerca.com