Στην Αυστραλία οι ελιές δείχνουν το δρόμο στο λάδι

0

Δημοσίευσε το IOC στο πρόσφατο newsletter του τα στοιχεία για την αγορά της Αυστραλίας.

Στις επιτραπέζιες ελιές η ελληνική παρουσία είναι θεαματικά καλή κατέχοντας το 53,4% των εισαγωγών με 9.866 τόνους. Μακράν δεύτερη η Ισπανία με 5.841 τόνους (31,6%), ακολουθεί η Ιταλία με 6,3% (1.158 τόνους) και οι υπόλοιπες χώρες πολύ πιο πίσω συγκροτούν όλες μαζί το υπόλοιπο 2%. Ίσως το μόνο ανησυχητικό σημείο είναι ότι λόγω των δασμών που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ, η ισπανική παρουσία αναμένεται να είναι πιο ανταγωνιστική.

Αντίθετα με τις ελληνικές ελιές, το ελληνικό ελαιόλαδο έχει μια τελείως απογοητευτική παρουσία – ή μάλλον πιο σωστά, απουσία – στην αγορά της Αυστραλίας με μερίδιο περίπου 4,8% & 1.421 τόνους (μ.ο. πρόσφατης τετραετίας). Με δεδομένη την ισχυρή ελληνική ομογένεια, τις εκστρατείες προώθησης που έχουν κατά καιρούς γίνει από ελληνικούς φορείς (2011, 2015), καθώς και την ιδιαίτερη επικέντρωση από μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες τυποποίησης, θα περίμενε κανείς πολύ καλύτερα αποτελέσματα, παρόμοια με της επιτραπέζιας ελιάς.

Η Αυστραλία κατέχει το 3% περίπου των παγκόσμιων εισαγωγών με ποσότητες που κυμαίνονται περί τους 30 χιλ. τόνους (μ. ο. 4ετίας), ενώ την περίοδο 2018/19 έφθασε τους 32.315 τόνους με αισιόδοξη αύξηση κατά 2%.

Η Ισπανία ηγεμονεύει με 20.838 (70%), ακολουθούμενη σε μεγάλη απόσταση από την Ιταλία 5.933 τόνους, η οποία σημειωτέον πριν λίγα χρόνια ήταν αυτή που είχε το μεγαλύτερο μερίδιο. Αξιοσημείωτη επίσης η άνοδος της Τουρκίας η οποία πέρυσι, την περίοδο 2018/19, με μεγάλη αύξηση 68% πλησίασε την Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά τις ποιοτικές κατηγορίες, το εξαιρετικό παρθένο και το παρθένο (15.09.10) έχουν την τελευταία δεκαετία μία μεγάλη άνοδο και ήδη αντιπροσωπεύουν το 61% έναντι 37,5% των «ελαιολάδων» (“κουπέ”, μίγμα παρθένου με ραφινέ) και μόνον 1,3% το πυρηνέλαιο (15.10.00).

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι η Αυστραλία έχει και μια δική της εγχώρια παραγωγή, όπως και έναν ιδιαίτερα δραστήριο σύνδεσμο ελαιολάδου.