Προκαταβολή 80% για ελιές Καλαμάτας

0

Με την απόφασή της να δώσει προκαταβολή κι όχι οριστική τιμή για την ελιά Καλαμάτας ΠΟΠ, πράγμα που συμβαίνει για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, η ΕΑΣ Μεσσηνίας «άνοιξε» την αγορά για φέτος, αλλά και διαφοροποίησε αυτή τη χρονιά σε σχέση με τις προηγούμενες. Η απόφαση του ΔΣ ήταν να ορίσει ως προκαταβολή το 80% των περυσινών τιμών, που για το βασικό τεμαχισμό των 200 ελιών κατά κιλό ήταν 1,20 ευρώ το 2010.

Η χρονιά φέτος φαίνεται πως πηγαίνει καλά για την ελιά Καλαμάτας στις τυποποιητικές επιχειρήσεις της Μεσσηνίας, όμως η εν γένει οικονομική στενότητα – σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα της Ένωσης – οδήγησε σε αυτήν την απόφαση.

Από πλευράς όγκου παραγωγής, για την ελιά Καλαμάτας ΠΟΠ (έτσι ονομάζονται μόνο οι παραγόμενες στη Μεσσηνία ελιές) και την ποικιλία Καλαμών πανελλαδικά αναμένεται να είναι καλή έως πολύ καλή χρονιά, εφόσον ο καιρός ευνοήσει.