Ένας δύσκολος Απρίλης για την ισπανική αγορά

0
Ευγενική παραχώρηση SOVENA

Συνεπές στο μηνιαίο ραντεβού του το ισπανικό Υπουργείο Γεωργίας έδωσε τα στοιχεία για το ισοζύγιο ελαιολάδου στο τέλος Απριλίου 2020.

Η παραγωγή έχει πια φτάσει τους 1.119 χιλ μ.τόνους για την εσοδεία 2019/2020.

Οι πωλήσεις τον Απρίλιο υποχώρησαν στους 97 χιλ μ.τ που είναι σημαντικά λιγότεροι του Μαρτίου (155 χιλ μ.τ) αλλά και του περυσινού Απριλίου (132 χιλ μ.τ).

Η πτώση των πωλήσεων του Απριλίου θεωρείται φυσιολογική αν αναλογιστεί κανείς ότι την εποχή της πανδημίας υπήρξε μεγάλη άνοδος κατά 45% σε σύγκριση με τις οκτώ πρώτες εβδομάδες του 2020. Πρόκειται δηλαδή γι’ αυτό που συνέβη και στη Ελλάδα και το είχαμε χαρακτηρίσει σαν «προεξόφληση μελλοντικών πωλήσεων».

Ο μήνας Μάϊος θεωρείται κρίσιμος για να φανεί αν η κατανάλωση θα επανέλθει σε φυσιολογικούς-ανοδικούς ρυθμούς.

Όμως ο Απρίλιος δεν ήταν καλός και από το μέτωπο των τιμών παραγωγού, όπου το λαμπάντε πρώτο υποχώρησε στα 1686€/τ έναντι 1734€/τ του Μαρτίου και έναντι 1921€/τ του περυσινού Απριλίου.

Τα αποθέματα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα (σε χιλιάδες τόνους):

-στα ελαιοτριβεία 731

– στα εργοστάσια τυποποίησης 296

-στο PCO 66

– Γενικό σύνολο 1.092 χιλ μ.τ, έναντι 1186 του Μαρτίου και 1362 χιλ μ.τ του περυσινού Απριλίου.

Με πληροφορίες από OLIMERCA