Δημοπρασία 50 τόνων ελαιολάδου από τον ΑΣ Αγγελιανών

0

Διαγωνισμό για την πώληση 50 τόνων εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου ΠΟΠ Βορείου Μυλοποτάμου, εσοδείας 2017-2018 οξύτητας έως 0,8% προκήρυξε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγγελιανών Δήμου Μυλοποτάμου.

Ο Συνεταιρισμός καλεί με ανακοίνωσή του τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο email: oef.aggeliana@gmail.com ή στο γραφείο του συνεταιρισμού μέχρι το απόγευμα και ώρα 20:00 της Κυριακής 4ης Μαρτίου 2018. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει το ίδιο βράδυ και ώρα 21:00.

Το ελαιόλαδο ΠΟΠ Βορείου Μυλοποτάμου, είναι αποθηκευμένο σε ανοξείδωτες δεξαμενές στο χώρο του ελαιουργείου ιδιοκτησίας του Α.Σ. Αγγελιανών, ενώ δείγματα και οι σχετικές αναλύσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών «θα δίνονται στους ενδιαφερόμενους καθημερινά από το χώρο του ελαιουργείου Α.Σ. Αγγελιανών στο χωριό Αγγελιανά του δήμου Μυλοποτάμου». 

O πλειοδότης στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός θα ενημερωθεί τηλεφωνικά και οφείλει εντός μη ανατρεπτικής προθεσμίας 48 ωρών να καταβάλει το 10% της αξίας του ελαιολάδου (τιμή προσφοράς Χ ποσότητα λαδιού) ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της συναλλαγής και αμέσως μετά θα υπογραφεί το ιδιωτικό συμφωνητικό παράδοσης και παραλαβής του ελαιολάδου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί με την ολοκλήρωση της συμφωνίας ή θα συμψηφιστεί με τη φόρτωση της τελευταίας ποσότητας.

Ο αγοραστής θα παραλάβει το σύνολο του περιεχομένου των δεξαμενών (πάτο – κορφή) με την ίδια τιμή (τυχόν ξένες ύλες και υγρασία δεν αφαιρούνται).

«Η πληρωμή της συνολικής αξίας του ελαιολάδου θα γίνει μέσω τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς πριν τη φόρτωση», σημειώνεται.

Η παραλαβή θα γίνει με δαπάνη και ευθύνη του αγοραστή από τις δεξαμενές του συνεταιρισμού.

Για τους παραγωγούς που είναι κανονικού καθεστώτος με υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ (τιμολόγιο προς τον αγοραστή θα κόψει ο παραγωγός) και για την υπόλοιπη ποσότητα τιμολόγιο θα κόψει ο αγοραστής προς τον παραγωγό χωρίς να έχει υποχρέωση να του καταβάλει το ΦΠΑ.

Ο αγοραστής θα παραλάβει το σύνολο της δημοπρατηθείσας ποσότητας ελαιολάδου άμεσα εντός μιας εβδομάδας.

Η ζύγιση του ελαιολάδου θα γίνεται στη διακριβωμένη ζυγαριά του Α.Σ. Μυλοποτάμου – Πέραμα και θα είναι αποδεκτή από όλους χωρίς αμφισβήτηση. Το ελαιόλαδο μετά τη φόρτωση είναι σε ευθύνη του αγοραστή.

«Ο Α.Σ. έχει το δικαίωμα να αναβάλει ή και να ακυρώσει το διαγωνισμό αν τον κρίνει ασύμφορο χωρίς οι ενδιαφερόμενοι να έχουν οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση από το συνεταιρισμό. Κατάθεση προσφορών, αυτόματα σημαίνει και αποδοχή των όρων της ανακοίνωσης», καταλήγει ο ΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ως εξής:

Καλλέργης Ανδρέας – Πρόεδρος Συνεταιρισμού: 6974763053

Δασκαλάκης Νίκος – Αντιπρόεδρος Συνεταιρισμού: 6973216353