Από λαμπάντε 1,65 έως έξτρα 3,30 €

0

Η ελληνική αγορά ελαιολάδου γνωρίζει τις τελευταίες μέρες έντονη δραστηριότητα, με καλές τιμές άνω των 3,00 € (άγγιξαν και τα 3,30), μόνο που αυτά τα ωραία αφορούν μόνο σε λίγες περιοχές -όπως η Νότια Λακωνία- και συγκεκριμένα έξτρα παρθένα με άμεμπτα οργανοληπτικά και χημικά χαρακτηριστικά. Δημιουργούνται λοιπόν οι προϋποθέσεις να αδειάσουν σύντομα οι δεξαμενές από αυτά τα λάδια, που άλλωστε δεν είναι και πολλά.

Αντίθετα, η μεγάλη πλειοψηφία από προβληματικές – οριακές ποιότητες συνεχίζει σε χαμηλά επίπεδα με τιμές ακόμη και 2,40 € και χωρίς αγροτικό ενδιαφέρον, για λάδια που τυπικά, μόνο, μπορούν να διεκδικήσουν να χαρακτηριστούν έξτρα παρθένα. Τα λαμπάντε 5ο αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα με τιμές 1,65 €/κιλό. Πρόκειται δηλαδή για το σύμπτωμα που περιγράφαμε εδώ και μήνες (Αγορά δύο ταχυτήτων, 22/05). Μία αγορά πολύ «ρηχή», σχεδόν ανύπαρκτη από την άποψη μίας ομαλής, συνεχούς ροής συναλλαγών, όπου η ζήτηση να μπορεί να απορροφά την προσφορά, ή αντίστροφα, όπου η προσφορά να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ζήτησης. Έτσι τελικά κανείς δεν είναι ευχαριστημένος, ούτε οι πωλητές, ούτε οι αγοραστές. Και η ζωή συνεχίζεται…