Κυριακή, 16 Ιουνίου, 2024

Ένα βήμα από τον Σπήλιο Λιβανό για την ανάπτυξη εθνικής ελαιοκομικής στρατηγικής

Εναπόκειται στα ίδια τα μέλη των Ομάδων να παράξουν χρήσιμο έργο ώστε να δώσουν πνοή και συνέχεια σε αυτό το πρώτο βήμα

Με τη συγκρότηση δύο Ομάδων Εργασίας για το ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά ο υπουργός Σπήλιος Λιβανός έκανε ένα πρώτο βήμα για τη χάραξη εθνικής ελαϊκής στρατηγικής. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν ενστάσεις -καλοπροαίρετες και κακοπροαίρετες- για τους στόχους των δύο Ομάδων, το περιορισμένο χρονικό διάστημα που καλούνται να επεξεργαστούν μια πληθώρα ζητημάτων, ακόμη και για τη σύνθεσή τους, όμως το γεγονός είναι ότι προηγήθηκαν 23 χρόνια αδράνειας και απραξίας από την εποχή του Συμβούλιου Αγροτικής Πολιτικής του Στέφανου Τζουμάκα, το οποίο μάλιστα σκόπευε να εξειδικεύσει και σε τομεακά Συμβούλια αλλά …

Από δω και πέρα εναπόκειται στα ίδια τα μέλη των Ομάδων να παράξουν χρήσιμο έργο ώστε να δώσουν πνοή και συνέχεια σε αυτό το πρώτο βήμα. Ίδωμεν …

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις Αποφάσεις 176/279441 και 175/279441 οι Ομάδες Εργασίας συνιστώνται στο ΥΠΑΑΤ με σκοπό τη σύνταξη και υποβολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης για την ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής στους τομείς του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς.

Οι Ομάδες Εργασίας θα ολοκληρώσουν το έργο τους εντός έξι (6) μηνών και θα είναι μη αμειβόμενες γι αυτό και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η Ομάδα Εργασίας για την ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής στον τομέα του ελαιολάδου συγκροτείται από τους:

α) Χριστιάνα Καλογήρου, Γενική Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ως Πρόεδρο, χωρίς αναπληρωτή/τρια.
β) Εμμανουήλ Γιαννούλη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου (ΕΔΟΕ), ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.
γ) Βασίλειο Φραντζολά, Σύμβουλο ποιότητας ελαιολάδου, ως τακτικό μέλος, χωρίς
αναπληρωτή/τρια.
δ) Αθανάσιο Λαγκουράνη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α΄, που υπηρετεί με απόσπαση στη Μονάδα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, της Ειδικής Υπηρεσίας
Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.
ε) Νικόλαο Θωμαΐδη, Καθηγητή του Τομέα Θεωρητικής Χημείας, Φυσικοχημείας, Ανόργανης
Ανάλυσης, Ενόργανης Ανάλυσης, Οργανολογίας, Χημικής Μηχανικής του Τμήματος Χημείας
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως τακτικό μέλος, χωρίς
αναπληρωτή/τρια.
στ) Εμμανουήλ Καρπαδάκη, υπεύθυνο Καινοτομίας Εξαγωγών και Παραγωγής ελαιολάδου
υψηλής ποιότητας της «TERRA CRETA ABEE», ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.
ζ) Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Ιδιοκτήτη ελαιοτριβείου, ως τακτικό μέλος, χωρίς
αναπληρωτή/τρια.
η) Κυριακή Ζηνοβιάδου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τροφίμων στο Perrotis College, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.
θ) Ελένη Τσουράκη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α΄, προϊσταμένη του
Τμήματος Ελαίας, Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς, της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και
Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό
μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.
ι) Νικόλαο Λαβίδα, Γενικό Διευθυντή της «UPFIELD Ελλάδος», ως τακτικό μέλος, χωρίς
αναπληρωτή/τρια.
ια) Ιωάννη Καρβέλα, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, Διευθυντή της «Paratus Europe», ως τακτικό
μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.
ιβ) Δημήτριο Δαμπασίνα, Γενικό Αναπληρωτή Διευθυντή της «Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια Α.Ε.», ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

Η Γραμματεία της Ομάδας Εργασίας ορίζεται από την Πρόεδρο.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι ο σχεδιασμός, η σύνταξη και η υποβολή στον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη
της εθνικής στρατηγικής στον τομέα του ελαιολάδου, με κύριους πυλώνες την αντιμετώπιση
ζητημάτων διαρθρωτικού χαρακτήρα και τη διασφάλιση της ύπαρξης ενός σταθερού και
διαφανούς θεσμικού πλαισίου ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων του
ελαιοκομικού τομέα στην εσωτερική αγορά, την αποτελεσματική προσαρμογή του θεσμικού
πλαισίου προστασίας της παραγωγής βάσει της ιδιαιτερότητας των ελαιοκομικών περιοχών,
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της θέσης των παραγωγών και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας με έμφαση στη δημιουργία βιώσιμων επιχειρηματικών συλλογικών σχημάτων, συστημάτων ποιότητας και τυποποίησης, την αποτελεσματική λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ινχηλασιμότητας του ελαιολάδου με την αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ανάδειξη των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών του τυποποιημένου επώνυμου ελληνικού ελαιόλαδου ανά ποικιλία ελαιοδέντρων και ελαιοκομική περιοχή της χώρας, και την δημιουργία ολοκληρωμένων αλυσίδων αξίας με τη διασύνδεση με το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την διατροφή, την τοπική ανάπτυξη και τον τουρισμό.

Η Ομάδα Εργασίας για την ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής στον τομέα της επιτραπέζιας ελιάς συγκροτείται από τους:

α) Χριστιάνα Καλογήρου, Γενική Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ως Πρόεδρο, χωρίς αναπληρωτή/τρια.
β) Βασίλειο Ζαμπούνη, Σύμβουλο της Επιστημονικής Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας (4Ε), ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.
γ) Γεώργιο Αφεντούλη, Γεωπόνο-Γεωργοοικονομολόγο, ως τακτικό μέλος, χωρίς
αναπληρωτή/τρια.
δ) Άρη Κεφαλογιάννη, Πρόεδρο της «LEGENDARY FOOD Α.Ε.», ως τακτικό μέλος, χωρίς
αναπληρωτή/τρια.
ε) Γεώργιο-Θεόδωρο Ντούτσια, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής
Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ), ως τακτικό μέλος, με
αναπληρωτή τον Διανέλλο-Γεώργιο Γεωργούδη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της
Πανελλήνιας Ένωσης Μεταποιητών-Τυποποιητών-Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών
(ΠΕΜΕΤΕ).
στ) Παναγιώτη Σταθόπουλο, Μέλος Εργαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού του Τομέα
Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, του Τμήματος Φαρμακευτικής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως τακτικό μέλος, χωρίς
αναπληρωτή/τρια.
ζ) Αθανάσιο Λαγκουράνη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α΄, που υπηρετεί με απόσπαση στη Μονάδας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, της Ειδικής Υπηρεσίας
Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.
η) Ελένη Τσουράκη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α΄, προϊσταμένη του
Τμήματος Ελαίας, Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς, της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και
Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό
μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.
θ) Κυριακή Παπαγεωργίου, Διευθύνουσα Σύμβουλο της «SATIVA Α.Ε.Β.Ε.», ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

Η Γραμματεία της Ομάδας Εργασίας ορίζεται από την Πρόεδρο.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι ο σχεδιασμός, η σύνταξη και η υποβολή στον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη
της εθνικής στρατηγικής στον τομέα της επιτραπέζιας ελιάς, με κύριους πυλώνες την αειφορική και βιώσιμη παραγωγή της ελιάς, την βελτιστοποίηση του προϊόντος μέσω της έρευνας, της καινοτομίας, της τεχνολογίας και της προστασίας της παραγωγής, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της θέσης των παραγωγών και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας με έμφαση στη δημιουργία βιώσιμων επιχειρηματικών συλλογικών σχημάτων, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ανάδειξη της ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς ως εθνικό εμβληματικό προϊόν, με έμφαση στα ιδιαίτερα ποιοτικά της χαρακτηριστικά ανά ποικιλία και γεωγραφική περιοχή και την δημιουργία ολοκληρωμένων αλυσίδων αξίας με τη διασύνδεση με το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την διατροφή, την τοπική ανάπτυξη και τον τουρισμό.

 

 

 

 

 

Σχετικά άρθρα

Ακολουθήστε μας

5,044ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,570ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
119ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
Ελιά & Ελαιόλαδο: Τεύχος 105

Πρόσφατα άρθρα

Επιλεγμένα