Να προστατεύσουμε τα κύτταρα παραγωγικής ανάπτυξης

Γράφω αυτές τις λίγες γραμμές κάνοντας έκκληση σε τοπικούς επιχειρηματίες να στηρίξουν τους παραγωγούς απορροφώντας αδιατάρακτα το προϊόν της επιτραπέζιας ελιάς τους σε ικανοποιητικές τιμές αναλογιζόμενοι ότι ο τομέας σε αυτή την κρίσιμη χρονιά πρέπει να βρει συναινέσεις, αναγκαίες για την επιβίωση και το μέλλον του.

0

Είναι πολύ εύκολο να περιγράφει κανείς στα λόγια πώς θα πρέπει η Ελλάδα να αναπτύξει την αγροτική της παραγωγή, όχι μόνο για λόγους οικονομικής επιβίωσης, αλλά και σαν πατριωτικό καθήκον για τους πολλούς και διάφορους λόγους που είχα την ευκαιρία να αναπτύξω στο editorial του Ελιά & Ελαιόλαδο («Τι παράγεις, πατριώτη;», τ.92).

Το δύσκολο είναι να βρει κανείς απτά παραδείγματα πραγματικών παραγωγικών κυττάρων (θυλάκων) όπου να συγκεντρώνονται ελαιοπαραγωγοί, επιχειρηματίες, με την υποστήριξη και παρακίνηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των επιστημόνων. Αν συνέπρατταν -κατά το ισπανικό μοντέλο- η κεντρική κυβέρνηση (Υπουργείο) και οι Τράπεζες (δηλ. το ρευστό χρήμα), θα ήταν το ιδανικό, αλλά ας μην τα ζητάμε κι όλα δικά μας…

Ένα τέτοιο θύλακα βρήκαμε στο Κομπότι της Άρτας και παρουσιάσαμε πριν λίγο καιρό. Γράφω αυτές τις λίγες γραμμές κάνοντας έκκληση σε τοπικούς επιχειρηματίες να στηρίξουν τους παραγωγούς απορροφώντας αδιατάρακτα το προϊόν της επιτραπέζιας ελιάς τους σε ικανοποιητικές τιμές αναλογιζόμενοι ότι ο τομέας σε αυτή την κρίσιμη χρονιά πρέπει να βρει συναινέσεις, αναγκαίες για την επιβίωση και το μέλλον του.