Μέτρα ενίσχυσης από την Ισπανική Ένωση Δήμων Ελαιολάδου

0

Την τρέχουσα κρίση των τιμών επιδιώκει να αναστρέψει η Ισπανική Ένωση Δήμων Ελαιολάδου (ΑΕΜΟ) προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της ελαιοκομίας, που τόσο βαθιά είναι ριζωμένη στην ισπανική κουλτούρα.

Η έκθεση της πορείας των τιμών που παρουσιάστηκε κατά την τελευταία συνεδρίασή της έκανε αντιληπτή για ακόμη μια φορά την κρισιμότητα της κατάστασης. Η πτωτική πορεία είναι συνεχόμενη τους τελευταίους 37 μήνες, με αποτέλεσμα μέσα σε 3 χρόνια η τιμή του έξτρα να μειωθεί κατά 46%,  και από τον Μάιο του 2017 με τα 4,02€/κιλό, σήμερα να βρίσκεται στα 2,18€/κιλό. Ας σημειωθεί ότι το μέσο κόστος παραγωγής ενός παραδοσιακού ελαιώνα (δηλαδή του 72% της εθνικής επιφάνειας) υπερβαίνει τα 2,60€/ κιλό.

Το πακέτο  8 νέων μέτρων και δράσεων που εγκρίθηκε από την ΑΕΜΟ στοχεύει στην ενίσχυση των ισπανών ελαιοκαλλιεργητών, μέσω της προώθησης της  κατανάλωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών για τα ελαιόλαδα κατά τους επόμενους 12 μήνες.

Τα νέα μέτρα που αποφασίστηκαν εστιάζουν:

– στον τομέα της γευσιγνωσίας, όπου συγκεκριμένα αποφασίστηκε η δημιουργία της Ισπανικής Σχολής Γευσιγνωσίας Έξτρα Παρθένου Ελαιολάδου (ECAE) με σκοπό την ολοκληρωμένη κατάρτιση των γευσιγνωστών αλλά και η πραγματοποίηση συνεδριών γευσιγνωσίας που θα απευθύνονται τόσο σε ειδικούς όσο και σε καταναλωτές,

– στην ακριβέστερη καταγραφή της αποδοτικότητας των ελαιώνων μέσω της εκπόνησης εκθέσεων για τους δήμους που το ζητούν, με ξεχωριστές αναφορές για κάθε περιοχή και ανάλογα με τον τύπο του ελαιώνα, όπως επίσης και στρατηγικές για την αύξηση της κερδοφορίας,

– στην εξοικείωση όλων των παιδιών με το ελαιόλαδο με την προσθήκη σχετικής διδακτικής ενότητας στο μάθημα της  περιβαλλοντολογίας αλλά και την προώθηση του ελαιολάδου στους millenials, όπου η κατά κεφαλήν κατανάλωση είναι χαμηλότερη (ηλικίες 15-25 ετών), μέσω των social media,

– στην  διατύπωση αιτημάτων προς την κεντρική κυβέρνηση και τις αυτόνομες κοινότητες τόσο για την εφαρμογή κανονισμών προστασίας των μνημειακών ελαιοδέντρων όσο και για την καθιέρωση, ακόμη και υποχρεωτικής,  χρήσης ελαιολάδου σε όλα τα μενού των δημοσίων υπηρεσιών (σχολεία, νοσοκομεία, γηροκομεία κ.λπ), ως το πιο ευεργετικό για την υγεία έλαιο, αλλά και το έμβλημα της ισπανικής γεωργίας.

Πηγή: Olimerca