Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021

55 εκατομ στρέμματα κινδυνεύουν με εγκατάλειψη

55 εκατ. στρέμματα ελαιώνων κινδυνεύουν με εγκατάλειψη                                                 

Στη μελέτη που συνέταξε ο στρατηγικός σύμβουλος σε θέματα ελαιοκομίας Juan Vilar* περιγράφεται αναλυτικά η παρούσα κατάσταση του ελαιοκομικού τομέα παγκοσμίως, συγκρίνοντας τους διαφορετικούς τύπους ελαιώνων με βασικό κριτήριο το μοντέλο φύτευσης, (παραδοσιακοί, εντατικοί, υπερεντατικοί). Τα δεδομένα που προκύπτουν είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και μας βοηθούν να σχηματίσουμε μια πλήρη και επικαιροποιημένη εικόνα για τα ισχυρά σημεία αλλά και τους κινδύνους που ελλοχεύουν. Τα συμπεράσματα που αντλούνται από αυτήν την έρευνα μας ωθούν στο να κατανοήσουμε τις προκλήσεις για το μέλλον της ελαιοκομίας τόσο στη χώρα μας όσο και παγκοσμίως. Για την Ελλάδα, η μελέ