Αύξηση τιμών πράσινης κονσερβολιάς από τον Συνεταιρισμό Στυλίδας.

0

Ο Συνεταιρισμός Στυλίδας ανακοίνωσε αυξημένες τιμές παραγωγού για τις πράσινες κονσερβολιές (Αμφίσσης) κατά 0,05€ τα έως 110 τεμάχια. (από 1,30 σε 1,35€/κιλό).

Για τις πράσινες βιολογικές η τιμή ανέρχεται στα 1,40€/κιλό. Αναλογικά μικρότερες αυξήσεις δόθηκαν για τα ψιλότερα μεγέθη π.χ. για το 200 τεμάχια αυξήθηκε η τιμή από 0,70€ σε 0,73 €/κιλό.
Ο νέος τιμοκατάλογος ισχύει αναδρομικά και για τις τιμές που ήδη έχουν παραδοθεί.

Επίσης, για τις ελιές που παραδίδονται στην ΒΙΠΕ Λαμίας οι τιμές προσαυξάνονται κατά 0,02€/κιλό.