Άνθηση των ισπανικών εξαγωγών

Για το α’ επτάμηνο της περιόδου 2018/19, οι εξαγωγές παρθένων ελαιόλαδων της Ανδαλουσίας αυξήθηκαν σε σύγκριση με πέρυσι από 247 σε 332 χιλιάδες τόνους (34 %) σε ποσότητα. Επίσης αυξήθηκαν κατά 10 % σε αξία και έφθασαν το 1,026 δις € παρά την μείωση των τιμών από 4,43 € σε 3,63 €/ κιλό για τους προορισμούς προς 3ες χώρες και από 3,53 € σε 2,87 €/κιλό για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Στις ποσότητες των παρθένων ελαιόλαδων θα πρέπει να προστεθούν 140 χιλ. τόνοι κουπέ/ραφινέ. όπως επίσς και 56 χιλ. τόνοι πυρηνέλαιων, παρά το ότι αυτές οι δύο κατηγορίες υπέστησαν μειώσεις όχι μόνο στις τιμές αλλά και στην συνολική αξία των εξαγωγών που έχουν πραγματοποιηθεί.