Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021

Ανάλυση των εξαγωγών ελαιολάδου της Ε.Ε.

Οι εξαγωγές της 2020/21 είναι υψηλότερες από το μέσο όρο 5ετίας, κάτι που επιβεβαιώνει ότι η πανδημία αύξησε και δεν μείωσε την παγκόσμια κατανάλωση.

Το olivenews.gr αναλύει την πορεία εξαγωγών ελαιολάδου σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν.

Από τον πίνακα 1 προκύπτει ότι οι εξαγωγές της περιόδου 2020/21 είναι σαφώς υψηλότερες από το μέσο όρο 5ετίας, κάτι που επιβεβαιώνει ότι η πανδημία αύξησε και δεν μείωσε την παγκόσμια κατανάλωση.

Πίνακας 1: Εξαγωγές ελαιολάδου της Ε.Ε. προς τρίτες χώρες για τις περιόδους 2015/16 έως 2020/21