Δικαιότερες τιμές ζητούν οι παραγωγοί στην Ισπανία

Πρέπει πολλά ακόμη να γίνουν προκειμένου να εξασφαλιστούν δίκαιες τιμές για κάθε κρίκο της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

0

Αλλαγές στη νομοθεσία που διαμορφώνει τις τιμές των γεωργικών προϊόντων και τη δίκαιη κατανομή της αξίας ζητούν στην Ισπανία, σύμφωνα με το Olimerca, η  Ένωση Νέων Αγροτών (ASAJA), η Συντονιστική Επιτροπή Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Οργανώσεων (COAG) και η Ένωση Μικρών Αγροτών και Κτηνοτρόφων (UPA).

Οι εκπρόσωποι των ενώσεων υποστηρίζουν ότι ο νόμος που ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των παραγόντων της αγροδιατροφικής αλυσίδας, και ο οποίος μεταξύ άλλων καθιστά υποχρεωτική την γραπτή μορφή των συμβάσεων, δεν είναι επαρκής και πρέπει πολλά ακόμη να γίνουν προκειμένου να εξασφαλιστούν δίκαιες τιμές για κάθε κρίκο της αλυσίδας.

Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι η αναδιαμόρφωση της πολιτικής της τιμολόγησης των προϊόντων ήταν και ο λόγος των μαζικών -άνευ προηγουμένου από το 1977- κινητοποιήσεων του 2020, μέσω των οποίων απαιτήθηκε ένα νέο πρότυπο τιμολόγησης.

«Αυτό που ζητήσαμε και ζητάμε είναι μία νομοθεσία που θα συμβάλλει στην εξισορρόπηση της διαπραγματευτικής δύναμης των διαφόρων παραγόντων της αλυσίδας, ώστε να καταστούν οι εμπορικές σχέσεις πιο διαφανείς και τελικά να οικοδομηθεί μια αποτελεσματική αλυσίδα όπου δίκαια θα κατανέμεται η αξία από τον πρώτο έως και τον τελευταίο κρίκο της. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία πραγματική ευκαιρία για την αναδιαμόρφωση του μοντέλου τιμολόγησης των αγροτικών προϊόντων με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταμείβεται η εργασία αλλά και οι επενδύσεις και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί» τονίζουν.

Επίσης, θεωρείται αναγκαίο να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό αρχείο συμβάσεων προκειμένου να διευκολυνθεί ο διοικητικός έλεγχος από την Ισπανική Αρχή Ελέγχου Τροφίμων. H ίδια Αρχή θα πρέπει να ενισχυθεί με κονδύλια και προσωπικό, ώστε να μπορέσει να βελτιστοποιήσει το έργο της εποπτικής της δράσης.

Όσον αφορά τα καθήκοντα του Υπουργείου Γεωργίας, οι εκπρόσωποι των οργανώσεων πιστεύουν ότι  θα πρέπει να επεκταθούν και στην κατάρτιση δεικτών τιμών και κόστους που θα λειτουργούν ως σημεία αναφοράς για τον καθορισμό των τιμών στις συμβάσεις αγοραπωλησιών.

Τέλος, σχετικά με τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες, οι οργανώσεις ζητούν να υπόκεινται εξίσου στο νόμο των γραπτών συμβάσεων.